סיפור חיים - סיפורה של אלישבע לשם

שנה לא קלה דאג האב להוציא את מיכאל מבית היתומים כש כולו עור ועצמות . אפילו במועד ה יציאה מהיער מיכאל נראה טוב יותר אמי " ... למיכאל כלי אוכל נפרדים וקנתה בשר חזיר כדי שיבריא . נסענו לפולין . על אלישבע ואמה ללא . המגויס כשחזר

מהצבא

האב

עברה

הקצתה

שם פגשנו את בת דודתו של אבי ואת

מיכאל חבר לשליחים מהארץ ואנחנו הגענו לביטו ,ם

ם בביטו התחלתי ללמוד בב ית ספר יהודי ו בגלל גובהי הוכנסתי לכתה ג '

האחיינית פייגלע הקטנה .

. 'ד או בחשבון הסתדרתי אך לא ידעתי קרוא וכתוב וניסיתי לזכור את האותיות על פי דמיו נן לאותיות רוסיות . כשאבי גילה זאת הוא דאג להעבירני לכתה ב ' . הצטרפתי בביטום ל פעילויות חברתיות ה שהסוכנות . ארגנה אך לאחר ניסיון של הפולנ ים לבצע פוגרום בילדים שהצטרפו לפעילות הסוכנות גמל , ה החלטה בלבו של אבי לעזוב את ביטום ול עלות ארצה . אבי יצר קשר עם שליחים מהארץ וכמה ימים אח " כ כבר חצינו , עם מדריך מארץ ישראל , את הגבול לצ כיה ' בצורה בלתי ליגלית . כשהגענו לפרברי פראג בלילה ראינו שיירת עגלות נרד . מנו עליהן עייפים ובבוקר פרצנו בצחוק . קמנו צבועים בשחור מאחר שנרדמנו על עגלות שהובילו פחם . אחרי פראג הועברנו לוגשייד ) אוסטריה , לינץ ב( למחנה פליטים . גדול הרעב הורגש מאד במחנה שאוכלס במאות פליטים . התחלתי ללמוד במחנה עברית בבי " ס שהוקם במחנה . הגיע מדריך מא י " ו לימד אותנו שירים בעברית . הוקמה במחנה תנועת הנ "ער ו גורדוניה " , לבשנו את מדי התנועה , בגאווה ערכנו מצעדים וציפינו לעליה ארצה . שהינו במחנה כשנה וחצי ."

7

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker