סיפור חיים - סיפורו של יצחק גולדבלט

כשהגעתי לח יות ברעננה נהגתי להעביר שעורים בפרשת השבוע בבורסה ובמועדון הגמלאים ברעננה במשך שנים רבות. כתבתי שירים בהם תיארתי אירועים מתקופת השואה ולהבדיל כתבתי שירים לאירועים ולימי הולדת.

שיחקתי שח עוד מימי ילדותי ואני עושה זאת עד היום. אני חובב ספורט ושיחקתי נט יס ופי -נג

פונג.

המוטו שלי לילדי היה תמיד : "היו ישרים והרבו ללמוד".

שיר שכתבתי במלאת 40 שנות עצמאות למדינת ישראל :

השואה

הסו אחים, כך אמרו פרנסינו, קבלו ייסוריכם בדומיה,

הסו, פן בצעקותיכם תפריעו חלילה את הדממה,

חלילה לכם להפריע לצורר מעשות מלאכתו.

למודים אנו לקבל ייסורים בדומיה אם לא באהבה,

הרי את גלות מצרים סבלנו עוד בטרם היינו לאומה,

בחשבי על הצרות שנגרמו לנו בשם דת האהבה,

רעד עובר בגבי ובקרבי חלחלה.

הפעם נחליט די! מספיק! לא עוד נושיט צווארינו לשחיטה,

כל יד אשר תורם נגדנו תקטע בעודה נטויה,

לא עוד ניתן לדומיה לצו וח, נצווח אנחנו במקומה,

נרים קול צעקה כזאת אשר תרעיד אפילו שרפי מעלה.

10

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online