סיפור חיים - סיפורו של יצחק גולדבלט

נכון שגם הדומייה מרעישה, נכון שזרימת דמעות תפלח הדממה,

אך את השיטה הזאת כבר ניסינו, ואיש לא התרשם ממנה,

לכן אחי שמעו בקולי, הפעם לא נעמוד מנגד בדומיה,

הפעם ניקח את גורלנו בידינו, ולא נובל כצאן לטבחה.

לכן, לא עוד הסו כפי שאמרו פרנסינו בגולה,

אדרבא, הרימו קולותיכם בזעקה אדירה,

נתלכד נא יחד מאחורי המדינה הקטנה,

המדינה בת הארבעים הנלחמת למענינו בגבורה.

ובכן חסל סדר שואה, חסל סדר שתיקה,

נרים ראשינו בגאון, ואפילו כאן בגולה,

כי מאחורינו עומ דת מדינה, גם אם היא מאוד צעירה,

ומאחוריה ד' צבאות עם כל גדודי מעלה.

11

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online