סיפור חיים - סיפורה של מינה וולף (שטיין)

לפני המלחמה, נהנו ה ורי ממנעמי החיים. נסיעות לחו"ל, בית גדול ופרנסה טובה. הם הרבו לצאת לאירועי תרבות בעיר כגון קונצ רטים, הופעות אמנים מחו"ל, בתי קפה ונופש בכפר. אבי עב ד כרואה חשבון בקובנה ושלט במספר האחים של אמי, תשעה במספר, היו מתאספים סביב סבא הירש וסבתא מינה, ומגיעים בקיץ לעיירת נופש מכל רחבי אירופה, שם גרו ועבדו."

שפות.

כל

מינה ע ם סבא הירש ואחותה איזנה

סבא הירש וסבתא מינה בביתם ב זמנהוף 3 , שנת 1927

3

Made with FlippingBook - Online catalogs