סיפור חיים - סיפורה של מירה ברק

12

תצלום כתבה של חיים ברוידא על מירה

שהתפרסמה ב"ידיעות אחרונות"

נסעתי , ולא הצטערתי . נסעתי למחנות,

גם לפולין לא רציתי לנסוע במשך שנים רבות.

אבל

היה לי קשה

וב מיידנק בכל השבילים

לבתי הקברות ולבתי הכנסת. כשהלכתי באוש ויץ ו

ההם

אולי פה אבא ואימא

. מאד הרגשתי כאילו דופקים לי מתחת לרגליים , וחשבתי לעצמי , '

ו אולי סבא וסבתא , שהרי ודאי היו לי גם כאלה. ' אבל שמחתי

החזיקו אותי על הידיים א ,

, מפוחדת

, ובשיחת ה סיכום אמרתי לקבוצה ול מדריך ש הגעתי ארצה לבד, ילדה

נסעתי ש

ו ארצה בשדה התעופה מחכה לי כל

ובפעם השנייה אני חוזרת מפולין

, בוכייה

ו מבוהלת

, וזהו הניצחון שלי. "

ילדים נכדים ה

, ה משפחה ה

מירה מספרת את סיפו רה במסגרת פרויקט

"זיכרון בסלון"

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online