סיפור חיים - סיפורה של מירה ברק

3

אימוץ ה כתב

" הורי היו אנשים קשי - יום, גרנו בבית קטן, אימא הייתה חולה ואבא עבד בכל מיני עבודות

במושבה , עבודה שבגללה לקה

מזדמנות, לעתים עבד כטייח ולאחר מכן במכון תערובת ה

באסטמה. חיינו ממשק קטן בחצר, אבא ג י דל תרנגולות בלול קטן ומכר ביצים , והייתה לנו גם

גינת ירק. אכלנו בדרך כלל ממה שהיה בגינה. חיינו בצנע ה והוריי חסכו עבורי . אני מברכת

כל יום על המזל שלי , שאומצתי על ידי הוריי, דבורה ויואל ."

בית ההורים ברחוב סאלד ברעננה

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online