סיפור חיים - סיפורה של מירה ברק

7

התובנה הזאת הייתה

בגיל שתים - עשרה התוודעתי לראשונה לעובדה שאני בת מאומצת ו ,

עבורי . יצאתי החוצה אל ה מרפסת ובכיתי . לא רציתי שאימא תראה אותי בוכה,

מאד קשה

אבל בחוץ היה קר וירד גשם ונכנסתי פנימה. "

אבל העלילה רק מסתבכת: " שאלתי את אימא מ ד וע לא סיפרה לי קודם , והיא ענתה

אבל משהו אילץ אותה לעשות זאת מוקדם

, עשרה

ש התכוננה לספר כשאגיע לגיל שמונה -

יותר משת כננה. באותו שבוע, כך סיפרה, -ב 1.3.57 , התפרסמה באחד העיתונים כתבה על

צילה לאנג , שעקבותיה נעלמו עשר שני ם קודם לכן באירופה , שהוריה

ילדה אבודה, ב

שם

הביולוגיים מחפשים אותה ושהיא אומצה על ידי משפחה ברעננה. הילדה , כך נאמר בעיתון,

לומדת באחד מבתי הספר במושבה ואינה יודעת דבר על עברה.

"אכן התקיימה פגישה עם המשפחה שטענה שאני הבת שלהם, שתי ה'אחיות' שלי התחילו

לדבר ביניהן פולנית, כדי לבחון את התגובות שלי, ואמרו לי שהן קרובות משפחה שלי.

' אבל הוברר כי הילדה קשורה מאד למשפח ת ה המאמצת , ' כך נכתב בעיתון, ו' אנשי הסוכנות

היהודית מנסים למצוא דרכים להחזרת הילדה להוריה הביולוגיים , למרות כל הקשיים. '

יגיע אלי ממקור

אימא שלי ידעה שאנשי רעננה יקראו את הכתבה בעיתון ו לא רצתה ש

העניין

". האימוץ

אחר , ולכן הושיבה אותי וסיפרה לי את סיפור

בכל איך מתקשרים קורותיה של הילדה המאומצת מירה ליכטמן לאותה משפחה שהתגוררה

בהוד השרון הסמוכה לרעננה?

חוותה טרגדיה דומה לזו שחוו רבים ב מלחמה הארורה ההיא ," אומרת מירה .

האות" משפחה

בנות, בנות שתים -

" הסיפור שלהם , של משפחת לאנג , בפולין היה עגום. היו להם

ארבע

נשארה עם

עשרה, תשע, שבע ותינוקת בשם צילה. אבי המשפחה גויס לצבא הרוסי ם והא ,

האם לקחה את שלוש הבנות

בנותיה בלא אפשרות לכלכלן. הבת הגדולה מתה מרעב ו ,

האחרות לבית יתומים כדי להצילן מגורל דומה , כשבכוונתה לבוא לקחתן עם סיום המלחמה.

פנה את האישה עם

וה , הגדולות

אבל בית היתומים הסכים לקבל רק את שתי הילדות

ם אספה את שתי בנותיה

הא ו , האב חזר

התינוקת לבית יתומים אחר. עם תום המ

לחמה

הגדולות מבית היתומים האחד, אבל השני היה ריק ונאמר לה שכל הילדים הועלו לארץ.

הגורל ו שערי פולין נ סגרו , ורק ב - 1950 המשפחה עלתה ארצה והחלה בחיפושים

תרע יא

בתם האבודה .

אחר

מיני מקומות , ולא מצאו. כש הגיעו

הם חיפשו ב שידורי הרדיו ב ' מדור לחיפוש קרובים בכל ו '

להם שברעננה , אצל מ שפחת ליכטמן , יש ילדה מאומצת. הם הגיעו

לסוכנות היהודית

נאמר

שיח קשה , אבל הם לא ויתרו ופנו לבית המשפט . וכך התגלגלו

לבית הוריי ו -דו התנהל

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online