סיפור חיים - סיפורה של מרים מוססון (שרייבר)

4

דאגה של כל אחת

הע ובדה שהיינו 6 אחיות יחד עזרה לנו לשרוד, אבל גם

הוסיפה

לאחיותיה, שמא יקרה לה ן

משהו.

בנובמבר 1944 , העבירו אותנו לפרנקפורט על המיין. התנאים והאוכל שקיבלנו שם היו טובים יותר ובכמות גדולה יותר, כנראה כדי שיהיה לנו כוח לעבודה. יצאנו לעבודה ביער רות לכ עצים, עבודה קשה מאד ובתקופת החורף ל - הכנת מסלול נחיתה למטוסים.

אחת הגרמניות שהשגיחו עלינו, בכתה וסיפרה לנו על מר גורלה. העבודה ביער נכפתה עליה ושלושה מבניה בצבא. בכינו איתה למרות שברור היה לנו שכגרמניה מצבה טוב יותר.

נשארנו בפרנקפורט יין ( מ על ה פלוגהאפן) מנובמבר 1944 עד מרץ 1945 , ובמרץ 1945 הגענו למחנה הריכוז ראוֶונסבּריק בגרמניה. סבלתי מכאבי ברכ יים וכשלושה שבועות אפשרו לי לא לצאת לעבוד

ה.

בחוץ היה קר מאד וחשבתי כל הזמן על י אחיות י המסכנות. הועברנו אח"כ

לאוקסנצול ואחרי שלושה ימים, שבהם כבר ראינו

א ת האור בקצה המנהרה, אפריל

1945 ,

נשלחנו להמבורג – והבנו ש השחרור הגיע! הרשינו לעצמנו לחייך ולשיר .

מישהו באוקסנצול בא ואמר "ילדים, אתם חופשיים. מי שרוצה יכול לנסוע הביתה". היה זה מספר ימים לפני שחרור בנות הברית. ידענו שאין לנו יותר בית, וש רק אנחנו , שש נותרנו בחיים . ולכן במאי 1945 , הגענו לדנמרק כתחנה ראשונה, ברכבת של הצלב האדום. היה זה במסגרת ההסכם של ברנדוט. (*)

ת האחיו

הנסיעה ברכבת הייתה מלאה ב הרגשת שחרור וחופש .

)*( פולקה ברנדוט, זכה להוקרה על שהציל 20,000 אסירים מ מחנות ריכוז בגרמניה (חלקם יהודים) ועל שבמשא ומתן שניהל עם היינריך הימלר ומתוקף היותו בתפקיד נשיא הצלב האדום השוודי, הביא לשחרורם של כ - 400 יהודים דנים שהיו אסירים במחנה גטו טרזיינשטט . [1] לאחר מכן ארגן את שחרורן של אלפי נשים ממחנות הריכוז ראוונסבריק ו ברגן בלזן ואת העברתן לשוודיה . ושהינו בה עד סוף חופשת בתיה"ס באוגוסט 45 . שיכנו אותנו בבתי הספר , כמאה בנות ו הפכו אותו למעין קרנטינה (מחנה הסגר) כדי לבדוק את מצב בריאותנו. אחותי אירן אושפזה בבית החולים וגם לגבריאלה התגלתה בעיה בלב. האחיות שעבדו בקרנטינה הקפידו שנאכל מעט ולאט לאחר השחרור . הן סיפרו על אסירים ששוחררו, אכלו מהר - חלו ונפטרו. התקשורת עם ה שבדים הייתה בגרמנית, ובעזרת הידע באידיש הצלחנו להבין. ( Landskrona ) , עיירה קטנה

סקרונה דללנ הגענו

בשבדיה

לימים הבנו שהינו מקרה יחיד (לפחות מה שאמרו) של שש אחיות שנוצלו ביחד את מהמלחמ ה.

Made with FlippingBook Ebook Creator