סיפור חיים - סיפורו של נתן גולדמן

לג'ולייט ולי יש שבעה נכדים: דבורה, שלי, נטלי, קרן, אייל, דפנה, אורן. אנחנו מאוד קשורים לנכדים שלנו והיינו מאוד מעורבים בגידולם. יש לנו חמישה נינים: אביגיל, אופק ו אביב הם ילדיה של הנכדה ששמה שלי. שקד ואייל התאומים הם ילדיה של הנכדה הבכורה דבורה. לשמחתנו אנחנו משפחה שכול ה חיה בארץ ושמתקיימים בה קשרים קרובים וחמים בין כולנו. גידלנו משפחה לתפארת ועל כך גאוותנו.

משפחת גולדמן המורחבת

ז'ולייט ואני מרגישים שאנחנו נושאים לפיד של מסורת, תרבות וציונות שצריך למסור אותו הלאה מדור לדור וכך השתדלנו לעשות במהלך חיינו .

9

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker