סיפור חיים - סיפורה של אוטילה מור

9

30 בינואר 1966 נישאנו .

- , ב שנה כעבור

30.1.66 אוטיליה וברוך נישאים

בחתונה, מאחוריהם מימין – הוריו של ברוך; משמאל – הוריה של אוטיליה.

24 מרץ

1969 , -ב דרוו

28 דצמבר

1966 , -ב ניצן

דצמבר ב

נולד ב - 30

בננו הבכור

שחר

1976 . נשארנו תושבי רעננה, כמובן.

9

Made with FlippingBook HTML5