סיפור חיים - סיפורה של אוטילה מור

10

ברוך ואוטיליה עם ילדיהם שחר וניצן

במהלך השנים עבדתי כ מזכירה בבית אבות כ , סייעת לאורטודנטית ועוד, וכיום אני מסייעת

בארץ, הולכת ל הרצאות, ל הופעות

עם הנכדים ,

מטיילת

וחברה במועדונים שונים.

2001 ,70 -

אוטיליה וברוך ביום הולדתו ה

ך בטקס הברית של נכדם הבכור, עמר י

וברו אוטיליה

10

Made with FlippingBook HTML5