סיפור חיים - סיפורה של אוטילה מור

11

אחותי, ז'נטה סקליירו , נפטרה לפני 14 שנים כשהיא בת 62 בלבד, והשאירה בעל אהרון,

ושלושה ילדים, דורון, לימור ואילן. היא שרדה את המלחמה

אבל לצערי לא האריכה ימים.

ואשתו טוני היגרו לוונצואלה

, של אבא

דוד חיים ה יו אח ,

אחרי המלחמה למשפחת אשתו שהייתה שם . לא היו להם

' כהן.

ילדים והם המשיכו להיקרא '

חיים, אח של אבא של אוטיליה, ואשתו טוני שהיגרו

אחרי המלחמה לוונצואלה

הבן ניצן, אשתו שירלי,

בנם הבכור עמרי, בתם

רומי (בבת המצווה

שלה) ובתם הקטנה

ליהי

11

Made with FlippingBook HTML5