סיפור חיים - סיפורה של אוטילה מור

6

אשתו (שאת שמה איני זוכרת) ושלושה

ו ילדיהם דליה, חיים ואסתר. נתן, בנו , גודל הדוד של

ילדים (שאת שמותיהם איני זוכרת) עלו אף הם בתחילת השישים.

הגענו באנייה לשער העל י יה בחיפה ומשם נלקחנו למעבר ת

באנו ארצה, לא היה לנו . כלום

בתחילת ספטמבר הו עברנו למעבר ת

. חודשים

בעין שמר , שם שהינו כארבעה

אוהלים

מכל עדות ישראל : , קיםאעיר , פרסים

בכפר נחמן שליד רעננה . היה שם ערב רב -

צריפים

גם שם התנאים לא היו קלים. מים זורמים היו רק , בחוץ

. ם תימני

, מרוקאים

, רומנים

, פולנים

, ת מפח אבל לעומת מעברת האוהלים בעין שמר זה היה גן

ה שירותים היו ו מקלח ה בחוץ,

עדן.

6 כשעלתה לארץ

בת אוטיליה

השתקמו

נתנו לו עבודה. ההורים עבדו מעט , חיו מהיד לפה ו

אבא היה בן קרוב ל - 60

לא

ולא

' עושה יום תפירה ו ' נשאר

, בארץ

כלכלית. אבא היה נוסע לדודה אסתר, שהייתה ותיקה יו

תר

כל השבוע . אנחנו היינו במעברה ו הוא היה חוזר לסוף שבוע. מידי פעם הוא גם ד עב

אצלה

קצת בח קל אות, עיסוק שלא היה בדיוק לרוחו , תההיי לא אבל

ברירה.

בבית הספר היסודי - ממלכתי בכפר נחמן התחלתי כיתה א' ושם למדתי עד כיתה ח . ' כל מה

שרציתי באותה תקופה זה לדבר עברית כמו כולם. כשהייתי נוסעת לדודים שלי, שהיו ותיקים

יותר בארץ, ראיתי אנשים אחרים, לבושים אחרת, לא גלותיים כמונו.

6

Made with FlippingBook HTML5