ראשון לציון - קהילה לובשת חג - פעילויות לכל הגילאים בשכונות שלכם - ספטמבר- אוקטובר 2020

המשרדלקידוםמעמדהנשים מ ש נ ו ת | ש ו ו ת | מ ש פ י ע ו ת רשתנשים

חטיבת ספורט וקהילה

המחלקת לתרבות יהודית תורנית

קהילה לובשת חג

פעילויות לכל הגילאים בשכונה שלכם

ריקודי עם | תאטרון | ספורט | מוזיקה | אומנות

• תשרי תשפ״א 2020 ספטמבר-אוקטובר

הכניסה ללא עלות בהרשמה מוקדמת!

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online