עיריית ראשון לציון - חוברת אירועי יום הזיכרון ועצמאות