עיריית ראשון לציון - חוברת אירועי יום הזיכרון ועצמאות

צילום: תמי גבעון

7 76 מציינים למדינת ישראל

Made with FlippingBook Digital Publishing Software