עיריית ראשון לציון - חוברת אירועי יום הזיכרון ועצמאות

טקסי זיכרון בית ספריים

מיקום

שעה

תאריך

ביה"ס יסודיים

מיקום

שעה

תאריך

ביה"ס יסודיים

לבנות 9:00 לבנים 10:30

חצר ביה"ס

11:00

13.5.24

אביבים

בחצר ביה"ס

13.5.24

מעלה שמעוני

חצר ביה"ס

08:15

13.5.24

אופקים

אולם הספורט

8:15

13.5.24

מרחבים

חצר ביה"ס

11:00

13.5.24

אורנים

חצר ביה"ס

9:00

13.5.24

ניצנים

באולם ביה"ס

11:00

13.5.24

איתמר

חצר ביה"ס

17:45

12.5.24

נגבה

חצר ביה"ס

19:45

12.5.24

אלונים

חצר ביה"ס

19:45

12.5.24

נווה דקלים

חצר ביה"ס

11:00

13.5.24

אליאב

חצר ביה"ס

11:00

13.5.24

נווה חוף

חצר ביה"ס

19:45

12.5.24

אריאל שרון

חצר ביה"ס

8:30

13.5.24

נווה עו"ז

מגרש הספורט

10:00

13.5.24

אשכולות

חצר ביה"ס

8:30

13.5.24

נרקיסים

אשלים- אנתרופולוגי

חצר ביה"ס

8:15

13.5.24

חצר ביה"ס

10:50

13.5.24

עדיני

חצר ביה"ס

8:15

13.5.24

בארי

מגרש הספורט ביה"ס

11:00

13.5.24

עין הקורא

חצר ביה"ס

10:45

13.5.24

בן גוריון

באולם/ חצר ביה"ס

11:00

13.5.24

רוזן

חצר ביה"ס

8:15

13.5.24

הדרים

חצר ביה"ס

8:15

13.5.24

רמז

אולם ביה"ס

10:00

13.5.24

הראל

בחצר מרכזית- טקס קהילתי

חצר ביה"ס

9:00

13.5.24

ויתקין

19:30

12.5.24

רעות

חצר ביה"ס

11:00

12.5.24

זבולון המר

לובי ביה"ס

11:00

13.5.24

רננים

חצר ביה"ס

8:00

13.5.24

חביב

מגרש ביה"ס

19:45

12.5.24

רקפות

חצר ביה"ס

19:00

12.5.24

חופית

חצר ביה"ס

10:00

13.5.24

שלהבות חב"ד

חמ"ד מדעי אקולוגי סיני

חצר ביה"ס

19:00

8.5.24

רחבת האנדרטה

11:00

13.5.24

שלמון

חצר ביה"ס

8:30

13.5.24

שקמה

חצר ביה"ס

19:50

12.5.24

חתני פרס נובל

אמפי ביה"ס

8:00

13.5.24

תמיר

הקמפוס הבינתחומי ע"ש ידלין

חצר ביה"ס

8:15

13.5.24

אולם הספורט

10:45

13.5.24

תרבות

ביה"ס

10:45

13.5.24

הבית של תמר

חצר ביה"ס

8:30

13.5.24

יסוד המעלה

ביה"ס

11:00

13.5.24

ארזים

אולם בית הספר

10:45

13.5.24

יפה נוף

ביה"ס

10:50

13.5.24

צעד קדימה

טרם נקבע

10:45

13.5.24

ישורון

ביה"ס

10:45

13.5.24

מיתר

חצר ביה"ס

8:15

13.5.24

כרמים

ביה"ס

11:00

13.5.24

בני ארזים

חצר ביה"ס

8:30

13.5.24

מישור הנוף

אודיטוריום ביה"ס

8:15

13.5.24

מיתרים

16

76 מציינים למדינת ישראל

Made with FlippingBook Digital Publishing Software