עיריית ראשון לציון - חוברת אירועי יום הזיכרון ועצמאות

20:10 החל מהשעה | 13.5.24 שני | אירועי ערב עצמאות

ראשון לציון מציינת

לעצמאות ישראל

18

76 מציינים למדינת ישראל

Made with FlippingBook Digital Publishing Software