עיריית ראשון לציון - חוברת אירועי יום הזיכרון ועצמאות

17:00-20:00 בין השעות 5.5.2024 ערב יום השואה לערך ייסגרו הרחובות הבאים: 21:00 ועד כ- 17:00 החל מהשעה מרחוב לוי אשכול לכיוון מזרח עד רחוב חסידי אומות העולם 19:00 עד 17:30 שד' חסידי אומות העולם ייחסם בשעה מרחוב סוכה ועד רחוב התקומה. 21:00 ועד 18:30 ולאחר מכן בשעה לא תתאפשר נסיעה ברחוב חסידי אומות העולם מצומת התקומה למערב לאורך כל שעות האירוע. רחוב התקומה ייחסם לכיוון דרום ממשה דיין עד גולדה מאיר. 12.5.2024 סגירת רחובות ערב יום הזיכרון 18:00-21:00 בין השעות אירוע באנדרטת נילי צומת הרחובות- עולי הגרדום-זבוטינסקי:

ייסגרו הרחובות הבאים: 19:45 ועד 17:00 החל מהשעה • רחוב ז'בוטינסקי מרוטשילד עד הרצל בשני הכיוונים • רחוב עולי הגרדום - מרחוב דרובין עד הרצל בשני הכיוונים

• רחוב וולפסון - מרחוב הרימון עד ז'בוטינסקי • רחוב התומר - מרחוב הרימון עד ז'בוטינסקי לערך ייסגרו הרחובות והכיוונים הבאים עקב טקס ערב יום הזיכרון 19:45 החל מהשעה בצומת התותח (הרצל-זבוטינסקי): • רחוב ז'בוטינסקי - מעולי הגרדום עד הרצל בשני הכיוונים • רחוב הרצל – מרחוב עולי הגרדום עד הרב ינובסקי לכיוון דרום. לא תותר הפניה שמאלה

לדרום מרחוב אהרון קרון והתנועה תופנה ימינה לצפון על רחוב הרצל. • לא תותר פניה שמאלה לרחוב זבוטינסקי מצומת הרצל/ז'בוטינסקי. • לא תותר נסיעה על רחוב זבוטינסקי לדרום מזרח מצומת עולי הגרדום. • לא תותר יציאה מרחוב הורוביץ לכיוון רחוב זבוטינסקי והתנועה תוכוון על ידי שוטרים. 23:00 – 18:00 בין השעות אירוע "במותם ציוו" באמפי פארק (חי כיף) • צומת התקומה פינת גולדה מאיר יחסם לכלי רכב לשני הכיוונים עד לכיכר של החי כיף, ובהמשך עד לכיכר של גולדה מאיר פינת החרצית שגם יחסם לשני הכיוונים. • לא תותר כניסה מרחוב מרדכי פופל רחוב על כנפי נשרים – סגור מפינת צבי פרנק, 13.5.2024 סגירת רחובות ערב יום עצמאות 18:00-24:00 בין השעות מרכז העיר • ר � מפינת עולי הגרדום ועד הכרמל מדרום לצפון כמו כן לא תתאפשר פניה שמאלה מרחוב עולי הג רחוב הרצל דום לרחוב הרצל. • מרחוב הכרמל ועד רחוב עין הקורא משני הכיוונים, לא תתאפשר חניה לאורך ציר הרחוב רחוב הרצל • מעין הקורא ועד רוטשילד, לא תתאפשר פניה שמאלה מרחוב ביאליק לרוטשילד, כניסה רחוב ביאליק תתאפשר רק לדיירי הרחוב. 13.5.2024 סגירת רחובות יום הזיכרון 9:00-13:00 בין השעות

28

76 מציינים למדינת ישראל

Made with FlippingBook Digital Publishing Software