עיריית ראשון לציון - חוברת אירועי יום הזיכרון ועצמאות

הקרנה מיוחדת לערב יום השואה

הקרנת סרטו של עמיחי גרינברג בשיתוף הקתדרה לחקר האנטישמיות והגזענות ע"ש אלפרד פ. סליינר באוניברסיטת תל אביב לזכרו של ד"ר פליקס זנדמן ז"ל יום חמישי, כ"ז בניסן תשע"ח 19:00 , בשעה 12.4.18 אודיטוריום בני ציון, בית התפוצות מאת עמיחי גרינברג בהשראת אירוע אמיתי דקות 90 ,2017 ישראל-אוסטריה תרגום: אנגלית I שפה: עברית, אנגלית, גרמנית יואל (בגילומו של אורי פפר) הוא חוקר שמקדיש את חייו למאבק במכחישי שואה. יואל מנהל מאבק משפטי מתוקשר בנוגע לטבח של מאות יהודים שהתרחש בשדותיו של כפר נידח בשלהי מלחמת העולם השנייה. במהלך חקירת הפרשה הוא נחשף לעדות חסויה שמרסקת את זהותו ואת אורח חייו. כהיסטוריון, שמחויבותו לאמת היא מוחלטת, יואל נחוש להמשיך בחקירה, למרות שהיא מוליכה אותו בדרך שאין ממנה חזרה. 21:00 בשעה 5.5.24 , יום ראשון היכל התרבות מאיר ניצן הכניסה חופשית בתכנית: • •דקות)• 94(• הקרנת•הסרט ••••••הסרט•מלווה•בתרגום•לאנגלית • שיחה•בהשתתפות•תסריטאי•ובמאי•הסרט• ••••••עמיחי•גרינברג•ופרופסור•דינה•פורת • דיון•בהשתתפות•הקהל כניסה לרכב עם הצגת ההזמנה 1121654 : קוד אירוע www.bh.org.il •|• ,•רח'•קלאוזנר,•רמת•אביב 2• •שער |• בית•התפוצות,•קמפוס•אוניברסיטת•תל•אביב www.htrl.co.il | * או באתר 3701 שריון מקומות בטלפון הסרט•"העדות",•זוכה•פרס•הסרט•הישראלי• הטוב•ביותר•,בפסטיבל•הסרטים•הבינלאומי• .2017- בחיפה•ב הסרט•מגולל•סיפור•חקירה,•המבוסס•על• מקרה•אמיתי,•של•רצח•יהודים•מחריד• שהתבצע•בשלהי•מלחמת•העולם•השנייה• בשדות•הכפר•רכניץ•שבאוסטריה. במהלך•החקירה,•מגלה•ההיסטוריון,•שמגולם• ע"י•אורי•פפר,•שגם•במשפחתו•חבוי•סיפור•• זהותה•של•אמו•מוטלת•בספק. "העדות"•הינו•סרט•מטלטל•אודות•אמת•וזהות. הכניסה חופשית, הציבור מוזמן 0 3-7457 880 להרשמה:

5 76 מציינים למדינת ישראל

Made with FlippingBook Digital Publishing Software