צנרת ואביזרי PP-R להולכת מים לבנייני מגורים ומיזוג אוויר, קטלוג דיגיטלי | סקופ מתכות

אביזרים נילווים

רים נילווים

Profile backing ring PP with ductile iron core

Profile backing ring PP with ductile iron core

Pipe clamp

Pipe clamp

Cavity wall disk

Cavity wall disk

d

Art. Nr.

d

Art. Nr.

d

Art. Nr.

d

Art. Nr.

Art. Nr. 5150 35000

20 25 32 40 50 63 75 90

5150 34201 5150 34202 5150 34203 5150 34204 5150 34205 5150 34206 5150 34207 5150 34208 5150 34209 5150 34210 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125

5150 34201 5150 34202 5150 34203 5150 34204 5150 34205 5150 34206 5150 34207 5150 34208 5150 34209 5150 34210

32 40 50 63 75 90

5150 28040 5150 28041 5150 28042 5150 28043 5150 28044 5150 28045 5150 28046 5150 28047 32 40 50 63 75 90 110 125

5150 28040 5150 28041 5150 28042 5150 28043 5150 28044 5150 28045 5150 28046 5150 28047

110 125

6986556

6986556

110 125

Mounting plate for flush wall disk

Mounting plate for flush wall disk

6986556

6986556

6986556

6986556

l x w x h 260 x55 x2

l x w x h Art. Nr. 260 x55 x2 5150 34000

Profile backing ring PP with ductile iron core

Profile backing ring PP with ductile iron core

PP-R pin for pipe repair

PP-R pin for pipe repair

d

Art. Nr.

d

Art. Nr.

Art. Nr. d

Art. Nr.

d

7 / 11

5155 28030

7 / 11

5155 28030

5152 52016 5152 52020 5152 52025 5152 52031 160 200 250 315

5152 52016 5152 52020 5152 52025 5152 52031

160 200 250 315

6986556

6986556

6986556

6986556

6986556

6986556

Plug for pressure test

Plug for pressure test

d

d

Art. Nr.

Pipe clip

Pipe clip

Gasket

Gasket

½˝ red 5150 36100 ½˝ blue 5150 36101 ½˝

red ½˝ blue

d

Art. Nr.

d

Art. Nr.

d

Art. Nr.

d

Art. Nr.

5155 34401 5155 34402 5155 34403 20 25 32

5155 34401 5155 34402 5155 34403

5152 52216 5152 52220 5152 52225 5152 52231 160 200 250 315

5152 52216 5152 52220 5152 52225 5152 52231

20 25 32

160 200 250 315

6986556

6986556

6986556

6986556

6986556

6986556

Made with FlippingBook Digital Publishing Software