צנרת ואביזרי PP-R להולכת מים לבנייני מגורים ומיזוג אוויר, קטלוג דיגיטלי | סקופ מתכות

marketing@scope.co.il מייל. 08-8631000 טל. קבוצת סקופ מתכות scope.co.il

Made with FlippingBook Digital Publishing Software