צנרת ואביזרי PP-R להולכת מים לבנייני מגורים ומיזוג אוויר, קטלוג דיגיטלי | סקופ מתכות

PP-RCT

PP-R

PP-R Stabi

PP-RCT

PP-R

PP-RCT

PP-R

PP-R

PP-R

PP-RCT

Stabi-UV

SDR

MOP

;

C C C C SF 1,50-20 C SF 1.50-70 C SF 1,25-20 C SF 1,25-70 C DIN 8077 PN

MOP MOP

, , , , 15,3 6,8 18,4 8,1

, , , 20,4 6,7 24,5 8,1 16

, , , , 20,4 6,7 24,5 8,1 16

, , , , 15,3 6,8 18,4 8,1

, , , , 20,4 6,7 24,5 8,1 16

, , , , 15,3 6,8 18,4 8,1

, , , , 12,9 4,2 15,4 5,1 10

, , , , 20,4 6,7 24,5 8,1 16

, , , , 25,7 8,5 30,9 10,2 20

, , , , 24,3 10,7 29,2 12,9

S F

-

= PN

Made with FlippingBook Digital Publishing Software