צנרת ואביזרי PP-R להולכת מים לבנייני מגורים ומיזוג אוויר, קטלוג דיגיטלי | סקופ מתכות

PP-RCT הוא סוג של פוליפרופילן עם מבנה מיוחד שהופך אותו לחזק ועמיד ללחצים וטמפרטורות. PP-RCT PP-R הוא סוג של פוליפרופילן עם מבנה מיוחד שהופך אותו לחזק ועמיד ללחצים וטמפרטורות. PP-

:PP-RCT יתרונות ה- MRS עמידות משופרת לטמפרטורות גבוהות עם ערך PP-RCT ל- CRS . ואפילו יותר חשוב, ערך MPa 11.2 )חוזק מינימלי נדרש( של ואורך חיים צפוי של C 70 ˚ )חוזק חיוני נחוץ( בטמפרטורה של רגיל. PP-R ש של MPa 3.2 לעומת ערך MPa 5 שנים הוא 50 1.25 מתאימות ללחצי עבודה גבוהים יותר פי PP-RCT מערכות חזק יותר, PP-RCT . מכיוון שה- C 60 ˚ < בטמפרטורה 2.5 עד אפשר לייצר בעזרתו צינורות עם דופן דקה יותר וכך להגדיל את הקוטר הפנימי מבלי להגדיל את הקוטר החיצוני, או להקטין את הקוטר החיצוני מבלי להקטין את הקוטר הפנימי. o C

:PP-RCT רונות ה- MRS עמידות משופרת לטמפרטורות גבוהות עם ערך PP-RCT - CRS . ואפילו יותר חשוב, ערך MPa 11.2 חוזק מינימלי נדרש( של ואורך חיים צפוי של C 70 ˚ חוזק חיוני נחוץ( בטמפרטורה של רגיל. PP-R ש של MPa 3.2 לעומת ערך MPa 5 שנים הוא 50 1.25 מתאימות ללחצי עבודה גבוהים יותר פי PP-RCT מערכות חזק יותר, PP-RCT . מכיוון שה- C 60 ˚ < בטמפרטורה 2.5 עד אפשר לייצר בעזרתו צינורות עם דופן דקה יותר וכך להגדיל את הקוטר הפנימי מבלי להגדיל את הקוטר החיצוני, או להקטין את הקוטר החיצוני מבלי להקטין את הקוטר הפנימי.

σ

σ

σ PP-R

PP-RCT

PP-R PP-RCT

MRS

MRS

o C

צנרת שמשקלה נמוך יותר קלה ליותר להתקנה. ולא פחות חשוב, השימוש בפחות חומרי גלם תורם לשימור המשאבים ולקיימות סביבתית.

צנרת שמשקלה נמוך יותר קלה ליותר להתקנה. לא פחות חשוב, השימוש בפחות חומרי גלם תורם לשימור המשאבים ולקיימות סביבתית.

(

50>

(

*)

50>

*)

Made with FlippingBook Digital Publishing Software