שבתון- השתלמויות ולימודי תעודה למורים, גננות ועובדי הוראה -מאי 2024

לימודי חובה והשלמה בשבתון

מהם לימודי חובה? מהם לימודי השלמה? כמה חובה וכמה השלמה יש ללמוד??

הסבר בסרטון

Made with FlippingBook Digital Publishing Software