מעונות מתנ"ס שפיר - מעון ניצנים - אבן שמואל - תשפ"ד 2023-2024