מעונות מתנ"ס שפיר - מעון ניצנים - אבן שמואל - תשפ"ד 2023-2024

בס”ד

שנת לימודים מוצלחת במעונות מתנ"ס שפיר! "התחלה חכמה" – החברה למתנ"סים

מעון "ניצנים" אבן שמואל

054-4626148 : פרח ביטון - רכזת המעונות 050-7753208 : מנהלת המעון – עליזה פרץ 08-8612777 : מזכירות המתנ"ס

Made with FlippingBook - Share PDF online