מעונות מתנ"ס שפיר - מעון ניצנים - אבן שמואל - תשפ"ד 2023-2024

בס”ד

תוכניות והעשרה

גיל הילדות המוקדמת מעצב ומשפיע באפן משמעותי על חייהם של הילדים, על רגשותיהם, התנהגותם, חשיבתם והצלחתם. ויש להשקיע בו רבות.

במעונות שלנו אנו מציעם מספר שירותים:

הינה תכנית ארצית הפועלת לאיתור ובניית תוכניות התערבות במסגרות החינוך בגיל הרך. באופן ייחודי תוכנית מעג"ן - ן מורכב ממטפלים מקשת רחבה של התוכנית תפעל השנה בכל המעונות בעלי רישיון של משרד החינוך במועצה. צוות מעג תחומי התפתחות הילד העובדים בשיתוף פעולה עם הצוות במסגרות החינוך וצוותי המקצוע במועצה ובמתנ"ס. כחלק מהרפורמה בגיל הרך, כל מעון זוכה להדרכה קבועה ושיטתית של מדריכה פדגוגית מנוסה, בהתאם הדרכה פדגוגית - לתכנית הדרכה ארצית ובכלל זה ארגון סביבה חינוכית, מענה מותאם לגיל הילדים ולצרכיהם, התאמת הפעילויות וסדר היום לצרכי הילדים בהתאם להתפתחותם המשתנה במהלך השנה.

בנוסף, אנו מציעים שירות מקצועי תחת 'מרכז גיל הרך' הנמצא במושב אבן שמואל. במרכז מופעלות תוכניות לאבחון, טיפול והעשרה עבור פעוטות מגיל לידה עד תשע בתחום התפתחותי ורגשי.

במרכז קיימים השירותים הבאים: .ריפוי בעיסוק 1 .קלינאות תקשורת 2

.הדרכת הורים על ידי עובדות סוציאליות מוסמכות 3 .קבוצת 'חברותא' - תרגול מיומנויות חברתיות 4 .קבוצות הכנה לכיתה א' 5 .שירות 'דלת פתוחה' - מפגשי הדרכת הורים פרטניים ללא עלות עם פסיכולוגית בנושאים הקשורים לילד ולמשפחה - יחסים 6 בין אחים, גבולות, קשר הורה ילד ועוד..

כעת אנו עובדים על שירות נוסף לתושבי המועצה שיכלול טיפולים רגשיים באומנות וטיפול בבעלי חיים.

לפרטים נוספים, 08-6887949 : ניתן לפנות למרכז לגיל הרך אבן שמואל

Made with FlippingBook - Share PDF online