פסטיבל ירוק ולא רחוק - תוכנייה - מגלים את שפלת יהודה 14-25.3.2023

מחכים לכם בפסטיבל ובכל ימות השנה! מגלים את שפלת יהודה

072-3944440 טל. | תיירות שפלת יהודה החוברת הופקה ע"י י.ש.גת. החברה נותנת במה פרסומית בלבד ואיננה אחראית על האירועים, תוכנם וכל פעילות הקשורה בהם. חפשו אותנו בגוגל: ירוק ולא רחוק

Made with FlippingBook Digital Publishing Software