מתנ"ס שלומי - חוברת חוגים, פנאי והעשרה 2019-2020

תושבים ומשתתפים יקרים חוברת חדשה זו היוצאת בפתחה של שנה חדשה, נעשתה בעמל וחשיבה בסימן של התחדשות, צמיחה והתרחבות, החוברת פורסת בפניכם את עיקרי העשייה המתוכננת לשנה הקרובה. מרכז קהילתי שלומי יהווה מוקד לפעילות קהילתית, חברתית פנאי ותרבות לכלל היישוב, בראייה משלבת של התושבים, הרשות והעסקים. המרכז הקהילתי ינגיש שירותים לכלל התושבים במטרה לגרום לכל תושב להרגיש ולהיות משמעותי ושייך, יקדם תהליכי פיתוח ובינוי קהילתי, קידום מעורבות ציבורית, התנדבות ויזמות, וכן יעודד גאווה ושייכות קהילתית כחלק מהחברה הישראלית. בהזדמנות זו אני רוצה להודות לשותפים לדרך, למועצה המקומית ולחברה למתנ"סים על הסיוע והתמיכה, להודות להנהלת המרכז הקהילתי על ההכוונה וההתנדבות ולקיחת האחריות בניהול המרכז הקהילתי, לעובדי המרכז הקהילתי על הפעילות והעבודה הענפה להצלחת המרכז הקהילתי ולכם התושבים והמשתתפים היקרים על האמון שאתם נותנים בנו ועל שבחרתם להמשיך ולהיות שותפים בעשייה.

מאחל הצלחה לכולנו

בברכה, יאיר לי ברנס מנהל המרכז הקהילתי שלומי

Made with FlippingBook Learn more on our blog