מתנ"ס שלומי - חוברת חוגים, פנאי והעשרה 2019-2020

Animated publication

יוזמה

חברה

ספורט

מעורבות

חוגים, פנאי והעשרה

ילדים ונוער

העשרה

חינוך תרבות

מעונות יום

שייכות

תש״ף 2019-2020

צוות המרכז הקהילתי והנהלתו מאחלים: שנה טובה, שנת לימודים פורייה ושנת פעילות חווייתית ומהנה!

הפנינג חוגים

יתקיים ביום חמישי 5.9.19 במגרש המשולב 17:00 החל מהשעה

shlomi@matnasim.org.il | www.matnas.org.il

מרכז קהילתי שלומי

מחכים לכם במרכז קהילתי שלומי שעות קבלת קהל במזכירות: 16:30-19:30 08:30-12:00 א-ה 04-9875632 : פקס | 04-9808487 : טלפון ניתן להירשם לחוגים ולפעיליות דרך האתר www . hugim . org.il

תושבים ומשתתפים יקרים חוברת חדשה זו היוצאת בפתחה של שנה חדשה, נעשתה בעמל וחשיבה בסימן של התחדשות, צמיחה והתרחבות, החוברת פורסת בפניכם את עיקרי העשייה המתוכננת לשנה הקרובה. מרכז קהילתי שלומי יהווה מוקד לפעילות קהילתית, חברתית פנאי ותרבות לכלל היישוב, בראייה משלבת של התושבים, הרשות והעסקים. המרכז הקהילתי ינגיש שירותים לכלל התושבים במטרה לגרום לכל תושב להרגיש ולהיות משמעותי ושייך, יקדם תהליכי פיתוח ובינוי קהילתי, קידום מעורבות ציבורית, התנדבות ויזמות, וכן יעודד גאווה ושייכות קהילתית כחלק מהחברה הישראלית. בהזדמנות זו אני רוצה להודות לשותפים לדרך, למועצה המקומית ולחברה למתנ"סים על הסיוע והתמיכה, להודות להנהלת המרכז הקהילתי על ההכוונה וההתנדבות ולקיחת האחריות בניהול המרכז הקהילתי, לעובדי המרכז הקהילתי על הפעילות והעבודה הענפה להצלחת המרכז הקהילתי ולכם התושבים והמשתתפים היקרים על האמון שאתם נותנים בנו ועל שבחרתם להמשיך ולהיות שותפים בעשייה.

מאחל הצלחה לכולנו

בברכה, יאיר לי ברנס מנהל המרכז הקהילתי שלומי

מרכז קהילתי שלומי

1/9/19-30/6/20 נהלי הרשמה ותשלומים לחוגים לשנת הפעילות תש״ף • פתיחת חוג מותנית במספר מינימאלי של משתתפים. • ההשתתפות בחוג מותנית בהסדרת התשלום מראש לכל חודשי הפעילות, הסכום הוא שנתי ולא חודשי. • לחודש, (על צ'ק חוזר יחויב בעל הצ'ק 20 ,15 ,10 ,5 ,1 אמצעי תשלום: בצ'קים בתאריכים עוקבים בכל לחודש (אם חל שינוי בכרטיס האשראי 20 לכל צ'ק), או בכרטיס אשראי שיחויב בכל ₪ 25 בדמי עמלה בסך במהלך השנה יש להודיע למזכירות המתנ"ס), או במזומן, לא ניתן לבטל חיוב באופן חד צדדי ובניגוד להסכם. • פעילויות בהן ההשתתפות כרוכה בדמי חבר שנתית לא יינתן החזר כספי בגין הפסקת הפעילות. • במקרה של סיום ההשתתפות בחוג לפני תום שנת הפעילות, יינתנו החזרים בהתאם לחוק. • במקרה של שיעור ניסיון, תשלום החוג יכלול את שיעור הניסיון. במידה ולא ממשיכים בחוג- אין צורך בתשלום. • יש אפשרות להעביר את הזיכוי לחוג/פעילות אחר/ת. לא יתבצעו העברות מחוג לחוג אלא בהסכמת שני הצדדים, ובמילוי טופס ביטול/רישום לחוג במזכירות. • קבלת זיכוי עבור ביטול השתתפות בחוג יתקיים בתנאים הבאים: א. מילוי טופס ביטול במזכירות (לא למדריך) וקבלת אישור על כך (לא תתקבלנה הודעות בע"פ). ב. ביטול בשל מיעוט נרשמים. ג. הפרישה מהחוג תיחשב החל מסוף אותו חודש בו נמסרה ההודעה בכתב. ד. במידה והמשתתף זכה בהנחה, ינוכה סכום ההנחה מהזיכוי. ה. דמי רישום, ביטוח ודמי טיפול אינם מוחזרים. • בפעילות שתבוטל ע"י המדריך, תימסר הודעה למשתתפים (עפ"י מס' הטלפון הרשום במזכירות) הפעילות תוחזר במועד אחר שיקבע ע"י המדריך. • ההרשמה תתבצע אך ורק ע"י מילוי טופס ההרשמה. • ימים. 7 משתתף שלא עמד בתשלומים, מנהל המתנ"ס רשאי להפסיק השתתפותו וזאת לאחר התראה של • www . hugim . org . il לנוחיותכם ניתן להירשם לפעילויות דרך האינטרנט בכתובת: • משרדי המזכירות סגורים לרגל ספירת מלאי. 31/12/19 בתאריך לוח חופשות בתחשיב עלות החוגים נלקחו בחשבון חופשות וחגים החלים בשנת הפעילות במידה וקיים חוב קודם למתנ"ס, ההשתתפות בפעילות מותנית בהסדרת החוב. • בתחשיב עלות החוגים נלקחו בחשבון חופשות וחגים החלים בשנת הפעילות.

פעילות בחוגים

ימים

תאריכים

חג

2/10/19 חזרה לפעילות ביום רביעי

ראשון, שני, שלישי

29/9-1/10/1 כ"ט באלול- ב' בתשרי

ראש השנה

10/10/19 חזרה לפעילות ביום חמישי

שלישי, רביעי

8-9/10/19 ט' בתשרי-י' בתשרי

יום הכיפורים

ראשון-חמישי ראשון-שני

22/10/19 חזרה לפעילות ביום שלישי

13-21/10/19 י'ד בתשרי–כ'ב בתשרי

סוכות

אין פעילות חוגית

שלישי

10/3/2020 י"ד באדר

פורים

16/4/20 חזרה לפעילות ביום חמישי

שלישי - רביעי

7-15/4/20 י"ג בניסן – כ"א בניסן

פסח

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה יום הזיכרון לשואה ולגבורה ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל יום הזיכרון ויום העצמאות

19:00 פעילות עד השעה

שני

20/4/20 – כ"ו בניסן

20:00 פעילות מהשעה

שלישי

21/4/20 – כ"ז בניסן

19:00 פעילות עד השעה

שני

27/4/20 ג' באייר

30/4/20 חזרה לפעילות ביום חמישי

שלישי רביעי

28-29/4/20 ד' – ה' באייר

31/5/20 חזרה לפעילות ביום ראשון

חמישי

28/5/20 ה' בסיון

שבועות

ראשון - חמישי ראשון – חמישי ראשון - שלישי

י"ט באב – ה' באלול 9-25/8/20

חופשת קיץ מרוכזת

26/8/20 חזרה לפעילות ביום רביעי

בחירות לכנסת - יום שבתון - לא יתקיימו חוגים 17/9

המחלקה לילדים ונוער 052-9599384 יורי גרשוביץ

המחלקה לילדים ונוער בשלומי תהווה בית לכלל הילדים והנוער תוך ראייה, הקשבה לצרכיהם ומתן הזדמנות שווה, לצד חיזוק הקשר והשייכות לקהילה המקומית. צוות המחלקה לילדים ונוער כאן בשבילכם,

050-3093376 הנוער Call לעדכונים שוטפים במהלך כל השנה, לפרטים על אירועי המחלקה וסתם אם בא לכם לדבר...

טבע, אתגרים וסביבה:

בכיתות ד׳ - ה׳ "חוג לכל ילדה וילד" פועלת במסגרת "חוג לכל ילדה וילד" תוכנית תוכנית שר החינוך לחיזוק הצפון במטרה לתת הזדמנות שווה ומתוך אמונה כי כל ילד זכאי לפעילות העשרה. וכל לשנה בלבד ₪ 100 עלות הפעילות היא בלבד במסגרת 1 משתתף זכאי לבחור חוג הפרויקט. מפרט החוגים גובש בחשיבה משותפת של המרכז הקהילתי, בתיה"ס, ואגף החינוך ומבוסס על תוצאות הסקר שהופץ לתלמידים בסוף שנת 054-6967407 - לפרטים: אלן ריבה הלימודים.

הגיע הזמן להתחבר לשטח ולחוות אותו באקסטרים. אנו מזמינים אתכם להצטרף לתוכניות הפועלות בתחום הטבע, האתגרים והסיירות. במשימות אתגר, בואו להיות החוליה החזקה ופעילות עבודת חבלים , סיורים , פעילות בשטח , מחנאות , שדאות , בישולי שדה , אקסטרים , ועוד... ניווט , סנפלינג הפעילות בהדרכת המל"ש בחברה להגנת הטבע. העלות השנתית אינה כוללת פעילויות שיא, טיולים ומחנות עליהם יחול תשלום נפרד. חוגי סיור בחוויה בלעדית לשכבת כיתות ו' • לנרשמים גם בשנה. ₪ 200 : עלות קבוצת אתגר: .50% לפעילות ח"ץ במרחב תינתן הנחה של פעילות ייחודית, מאתגרת חוגי סיור לכיתות ז׳-ח׳: • וחברתית. פעילויות שיא קבוצתיות בטבע ומחוץ לסביבה הטבעית לנו. עבודת צוות, יצירתיות, חשיבה מקורית ושיתוף פעולה נדרשים בכדי לעמוד ש"ח בשנה. 150 : עלות באתגר.

חוגים המוצעים בבי"ס הרב מימון

חוגים המוצעים בבי"ס בן צבי

חוגים המוצעים במתנ"ס במהלך השבוע

אילוף כלבים

אילוף כלבים

אילוף כלבים

חוג סיור וטבע

חוג סיור וטבע

תיאטרון לבנות (מותאם לחברה החרדית)

צילום

צילום

כדורשת

כדורשת

* מפרטי החוגים מהווה בסיס וניתן לשינויים.

פרלמנט ילדים בכיתות ד׳-ו׳

קבוצת המנהיגות של הילדים תעסוק לאורך השנה בגיבוש, למידה, פיתוח תודעה חברתית, עיסוק בזהות, מעורבות ויזמות חברתית במטרה לגבש קבוצת ילדים פעילה ומעורבת הלוקחת אחריות משותפת עם הצוות למען פעילויות הילדים בישוב ולמען הקהילה כולה.

המחלקה לילדים ונוער

תנועת הבית שלי ח"ץ במרחב – התנועה המקומית –

פעילות טבע, סיירות וסביבה | טיולים בחופשות פעילויות שיא | סדנאות | סמינרים | חג התנועה מרכז הדרכה עשיר ועוד... | ותרבות

נוער מוביל, מעורב ומשפיע: עתודה לתוכנית המד"צים- כיתות ז׳, טרום מד"צים-שכבת ח׳, קורס הסמכה-מד"צים ט׳. פעילות קבוצתית העוסקת בתכנים מגוונים אשר אקטואליים לבני הנוער, הכנה לתוכנית המד"צים הארצית, פיתוח הזהות האישית והקבוצתית, רכישת מיומנויות הדרכה, קידום יחס חיובי לערכי היסוד של החברה בישראל, כמו: כבוד האדם, ערכי צדק ומוסר, סובלנות לשונה והכרת המורשת התרבותית. ש"ח לשנה 140 : עלות דמי חבר

שכבה צעירה כיתות א׳-ו׳: הצטרפו למשפחת ח"ץ ותיהנו מפעילות במרחב חברתית מעשירה, חווייתית, מגבשת, ערכית ומשמעותית בהדרכת בוגרי סמינר המד"צים והמד"בים של מנהל חברה ונוער במשרד החינוך. ש"ח לשנה 130 : עלות דמי חבר השכב"ג - השכבה הבוגרת: קבוצת המדריכים המוסמכים מלווה לאורך השנה במטרה לשמור על הרצף החינוכי, להתמודד ולהציף קשיים העולים בקבוצות ההדרכה, ריענון התכנים החשובים למדריך, סיוע בבניית מערכי הפעולה.

מלאכי נוער בקהילה: התוכנית פועלת למען העצמה של בני ובנות נוער ברחבי הארץ הפועלים בתוך הקהילה דרך התנדבות בקהילה, עשייה חברתית, אחריות קהילתית וכמו כן, הנחיית ימי הולדת לילדים מעוטי יכולת במסגרות שונות בקהילה.

שעות

יום

קבוצת הדרכה

כיתות א׳

כיתות ב׳ כיתות ג-ד׳ כיתות ה-ו׳ עתודה כיתה ז׳

חמישי 17:00-18:00

17:00-18:00

17:30-19:00

טרום מד"צים ח׳

שני

18:30-20:00

מד"צים ט׳

19:00-20:30

שכב"ג כיתות י׳-י"ב

מועצת הנוער מזמינה פעילים חדשים להצטרף לעשיה ולהשפיע על תרבות הפנאי של נוער שלומי! חניכי ז׳-י"ב -אל תתנו למישהו אחר להחליט בשבילכם. בואו אתם! 17:30-19:00 : מידי יום ראשון, בין השעות מועצת הנוער נפגשת

מועצת הנוער

מוקד נוער נייד בשכונות

הקפה עלינו-השיחה עליכם. צוות הנוער מגיע אליכם לשכונה בימי רביעי וחמישי, .21:00-24:00 : בין השעות

מגוון פרוייקטים ומסגרות התנדבות לנוער בישוב ובינהן: חניכה אישית ״אח בוגר״, מלאכי נוער, אירועים קהילתיים ועוד... 050-2251166 - לפרטים נוספים: סהר עמוס

מעורבות חברתית

המועדון משמש כמרחב פתוח בסופי השבוע ומוקד פעילות ערכית ופעילות פנאי לנוער בישוב. פינת קפה ,VR סימולטור נהיגה, משקפי מציאות מדומה ,X-BOX פינות ישיבה, ומזנון, מערכת מוסיקה ומסך ענק, עמדות טלוויזיה, כדורגל שולחן, שולחנות פינג-פונג, סנוקר ועוד.. 21:00-24:00 : שעות פתיחה: ימי חמישי, בין השעות 22:00-02:00 : ימי שישי, בין השעות , יתקיים במועדון ערב קונספט - אחת לחודש – ערבי נושא חדש.. חדש... חדש... בהפקה מקומית. מזמינים את בני הנוער לקחת חלק פעיל בגיבוש התוכנית. עקבו אחרי הפרסומים...

"המחסן הכתום"

המרחב הפתוח לילדים, נערים ונערות מרכז הנוער

״מועדון החממה״ המקום שלכם! ,x-box , מרחב פתוח הכולל פינת קפה, מחשבים סנוקר, פינג-פונג, הוקי אויר, כדורגל שולחן, טלוויזיה, פינות ישיבה, משחקי חברה, סיוע בלמידה ושיעורי בית, סדנאות העשרה ועוד. שעות פעילות המועדון: המועדון פתוח מדי יום (למעט יום שלישי)

הגדלנו את ההיצע, התחדשנו בפעילויות רבות ומגוונות! | קורסים וסדנאות | ערבי תרבות ונושא במועדון פעילות בחופשות | קבוצת יזמות | סיוע לימודי ועוד...

שעות

גיל

14:30-17:00

תלמידי בי״ס יסודי (א-ו)

מועדון למידה: סיוע לימודי וחווית לימודים שונה, מעניינת ומותאמת לצרכי כל חניכ/ה לצד מועדון חברתי ומרחב פתוח. הסיוע הלימודי ניתן ע"י צוות מתנדב, בני נוער פעילים ומתנדבים מהקהילה 16:00-18:00 בימי שני ורביעי בין השעות

17:00-21:00

נוער (כיתה ז' ומעלה)

נערות נפגשות מפגש בנות לנערות בכיתה ז'-ט'. פעילות חברתית-ערכית, העצמה נשית, זוגיות, תזונה נכונה, סטיילנג ומגוון של סדנאות לנערות בלבד. הקבוצה תיפגש בימי רביעי 19:00-20:30 בין השעות במועדון הנוער "המחסן הכתום".

מעגל בנים תוכנית בלעדית לנערים בגילאי כיתות ז-ט.

יזמות נוער מתגבשת קבוצת נוער בכיתות ח-י לפיתוח יזמות עסקית, רעיון או פרויקט לטובת הנוער והקהילה. מספר המקומות מוגבל וההשתתפות בתוכנית מותנת בראיון אישי. תפקידה של היזמות כפול: יזמות היא כלי ליצירת שינוי במרחב וכן, יזמות היא ערך, תפיסת עולם של לקיחת אחריות וראיית האתגרים כהזדמנויות לשינוי. בתכנית היזמות תפעל קבוצת נוער לזיקוק החלום היזמי, לצד פעולות ממשיות בשטח להגשמתו באופן מקצועי, מיטבי חניכי הקבוצה יזכו במפגשים עם יזמים, הדרכה והכשרה ומחולל שינוי. בהפעלת תוכנית עסקית לטובת בני הנוער והקהילה.

התוכנית משלבת הכשרה מקצועית, מגוון סדנאות, , outdoor פעילות מעורבות קהילתית, ליווי אישי ותוכנית העצמה אישית וקבוצתית.

מפגשי הקבוצה יתקיימו בימי 17:30-19:00 שלישי בין השעות במחסן הכתום.

המחלקה לילדים ונוער

אומנויות הבמה לילדים ולנוער:

החממה המוזיקלית - מועדון המוסיקה שלומי המקום שלכם ליצור, לכתוב ולהלחין. המקום שלכם להינות מהתרבות שבמוזיקה, מנגינה ושיח מוזיקלי. סדנאות אומן מעשירות, הרכבי נוער, ערבי כישרונות וג'אם פתוחים לבני הנוער והקהילה ועוד. הרכבי נוער צעירים: נגינה, שירה, פיתוח קול, יצירה מקומית, הקלטות ועוד. דמי חברות לשנה. ש"ח 200 : עלות הפעילות במועדון מזמינה את כלל בני הנוער מכיתה ז' ומעלה. 054-4998836– לפרטים והצטרפות: מורן איפרגן

תיאטרון הברווז קבוצת האפרוחים - חניכי כיתות א - ג

לימוד כלים: 13 תלמידים – החל מגיל 5 – פעילות גיטרה בקבוצות לחודש. ₪ 140 : עלות לחודש. ₪ 400 : עלות .13 - החל מגיל לימוד גיטרה פרטני 054-4998836 בתיאום מראש עם מורן איפרגן לחודש. ₪ 400 : עלות החל מכיתה ה' ומעלה. תופים פרטני

.16:00 ימי שלישי בשעה ש"ח לחודש 140 : עלות קבוצת חניכי כיתות ד - ו

.16:30 ימי רביעי בשעה ש"ח לחודש 140 : עלות קבוצת הברווז חניכי כיתות ז - ט – .18:00 ימי רביעי בשעה ש"ח לשנה. 500 : עלות קבוצת הברווז חניכי כיתות י - י"ב –

שיעורי התופים מתקיימים בימי ראשון/שלישי. 050-6322411 - בתיאום מראש עם אלדד אלבז

הכנה לצה"ל, הכוונה לשנת שירות, שירות לאומי ושירות משמעותי: אחריי לצה״ל פעילות קבוצת אחריי מסייעת להכנתם של בני הנוער לשירות משמעותי בצה"ל, תוך דגש על שיפור הכושר הגופני, פיתוח יכולות מנהיגותיות ושיפור הביטחון העצמי של בני הנוער ביכולותיהם ובעמידה מול קהל. הפעילות תתקיים במסגרת של שני אימונים בשבוע הכוללים תכנים פיזיים מגוונים ומחשבתיים, תוך כדי יציאה לאימוני שטח ומסעות אשר יעמידו את החניכים באתגרים פיזיים ומנטליים. הפעילות מתקיימת בימי ראשון ורביעי, .19:00-21:00 : בין השעות התוכנית כוללת בין היתר סדרות בחופשות, ימי שיא, אימוני כושר וכן הכנה מנטלית לקראת ש"ח לשנה. 170 : עלות תהליך הגיוס.

.18:00 ימי שלישי בשעה ש"ח לשנה. 500 : עלות

מרכז הכנה לצה"ל שיעורי הכנה לצה"ל במסגרת בתיה"ס, ייעוץ והכנה למועמדים לשירות ביטחון, סיוע במילוי שאלון העדפות, מפגשי סימולציות לקראת מיונים בצבא, חיבור ללשכת הגיוס, ליווי ומעקב סטטוסים, סדנאות לקראת גיוס, כנס לקראת שירות וערבי הורים ותלמידים. צעירים לקראת גיוס, התפקדו! אנו מזמינים אתכם לפגישת יעוץ עם סא"ל במיל' דוד תורג'מן – לשעבר מפקד לשכת גיוס חיפה. הייעוץ ניתן לתלמידי י"א-י"ב בנושאי צו ראשון, יום המא"ה, מיונים ושאלות לקראת גיוס. השירות ללא תשלום ובתיאום ובהרשמה מראש אצל המורות החיילות.

המחלקה לילדים ונוער

תנועות הנוער בשלומי

תנועת בני עקיבא מזמנים את הילדים, בני הנוער להצטרף לפעילות הסניף ולקחת חלק בקבוצות הפעילות, הטיולים, המחנות, הסמינרים ושלל פעילויות התנועה. תנועת בני עקיבא היא תנועת נוער בינלאומית המהווה את תנועת הנוער המרכזית של הציבור הדתי לאומי בישראל. התנועה חרטה על דגלה את ערכי התורה והעבודה. שכבות הגיל אליה פונה התנועה הינן מכיתה ד' ועד כיתה י"ב וכל שכבת גיל מוגדרת כשבט בהובלת מדריכים צעירים המוכשרים לתפקיד.

תנועת הנוער העובד והלומד אתם מוזמנים כבר היום להצטרף למשפחת קן שלומי ההולכת וגדלה!

פעילות התנועה כוללת פעילויות שגרתיות מדי שבוע בנושאים שונים - פעילויות חינוכיות, מגבשות, מהנות ומלמדות. בחגים יוצאים ביחד לטיולים מחוץ ליישוב, ולפעילויות שונות ומגוונות. כל קבוצה באותה שכבת גיל מודרכת על ידי שני מדריכים, שהם בעצמם חניכים בגיל תיכון, שעברו הכשרה יסודית ורצינית לקראת ההדרכה.

שומרים ומחזקים את הביטחון קהילתי

הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול רואה ביעדיה יצירת אקלים עירוני שמקדם ערכים של כבוד הדדי, סובלנות, הידברות, משא ומתן ושמירה על זכויות אדם. זאת, לצד הוקעת עבירה על החוק, הפרת זכויות אדם, ושימוש בכח לא לגיטימי, מכל סוג שהוא. פועלים בתחומי החינוך, הרווחה, הקהילה, הפנאי והאכיפה - כי איכפת לנו!

מדריכי המוגנות בבתיה"ס מגבירים את תחושת המוגנות בבתיה"ס התיכוניים. עוסקים במניעת מצבי סיכון, שוטטות, והקפדה על ביקור סדיר יחד עם הצוות החינוכי של ביה"ס ואגף החינוך. המוקד הרואה – לחיזוק תחושת הביטחון אנו שוקדים בימים אלו על הצבת מצלמות אבטחה במתחמים שונים בישוב כחלק מתוכנית כוללת לשגרה ולחירום. המוקד מתאם ומרכז את כלל אירועי הביטחון במועצה תוך הפעלת כוחות האכיפה והביטחון במידת הצורך. – רואה את התושב במרכז! 106 מוקד שבוע המאבק באלימות במשפחה, סדנאות לנוער, הורים ואנשי מקצוע ועוד...

סיירת הורים – יחד לוקחים אחריות! בשביל זה אנחנו כאן מסיירים בלילות, מקשיבים ומארחים חברה לנוער בגנים הציבוריים, נמצאים שם בשבילם ואיתם, מעודדים, תומכים ומכוונים. אם אתה דואג לילדים ובני הנוער בשלומי, אכפת לך מה קורה סביבך, רואה את עצמך מתאים, מוכן לתרום ערב פנוי אחת לחודש. היום, יותר מתמיד, הילדים שלנו זקוקים לנו. בואו והתנדבו לסיירת ההורים שלנו! לפרטים והצטרפות – אודי שמרת 052-5738846

זהות יהודית

יחד-זהות יהודית ישראלית רכזת: ביאטריס כהן

חיזוק הזהות היהודית, ישראלית וציונות בקרב הקהילה. מאפשרים לציבור להתחבר לאוצרות הרוח, התרבות וההיסטוריה היהודית.

חזון

–לקראת חגי ישראל פעילויות חווייתיות ולימוד ערכי החג. מעגל השנה – סדרות של מפגשים לבנות ובני מצווה, סדנאות זוגיות, מעגל החיים חינוך ילדים, קבלות שבת ועוד.

פעילות

• מפגשים חווייתיים וערכיים 10 • משחקים • שייכות ואחריות • מפגש הורים וילדים • מיזם קהילת • סיור מרגש עם ההורים

שנת מצווה

ֿ ש"ח 150 : עלות כל הסדרה מיועד: לבנים כיתות ז-ח ולבנות כיתה ו׳-ז׳

• מפגשים 10 • לימוד בחברותא ושירה • שני סיורים לימודיים • סדנאות והרצאות

זמרותא

ש"ח 300 : עלות ₪ 100 : מחיר סיור לאורח ₪ 20 : מפגש יחיד

אירועים מתוכננים

הרצאה בסוכה הקהילתית אוקטובר חג הסיגד – חוויה אתיופית במרכז הקהילתי נובמבר הצגה לילדים לכבוד חנוכה דצמבר סדר ט"ו בשבט, קריאת מגילה בקהילה, בהמשך: סדנאות לקראת פסח ועוד....

מולטימדיה 052-8964840 ליאור יקיר

מיועד לגני הילדים ולילדי כיתות א'-ג' 14:30-17:00 התוכנית לילדי א'-ג' תפעל כל יום בין השעות 12:30-17:00 וביום שלישי (בימי שלישי הילדים יקבלו ארוחת צהרים חמה). לחודש כולל שני חוגים בשבוע לכל ילד במסגרת ₪ 590 : עלות שעות הצהרון. וחוג חצי שנתי של אילוף כלבים פעם בשבוע חוג חצי שנתי של עשה זאת בעצמך. DIY שמעבירות אותו מורות חילות של החברה חוג טבע פעם בשבוע להגנת הטבע. לחודש ₪ 315 ניתן להצטרף לצהרון רק לימי שלישי בעלות של כולל חוג וארוחת צהרים חמה. 16:00-18:00 התוכנית לילדי הגנים תפעל כל יום בין השעות ₪ 460 בעלות איסוף הילדים מבתי הספר ומגני הילדים הוא על ידי צוות הצהרון ובכל יום ינתן לילדים כריך לארוחת ארבע. , הרשמה 0528964840 לפרטים נוספים ניתן לפנות לליאור יקיר .04-9808487 במזכירות המרכז הקהילתי משחק הבנוי על אינטואיציה ושיתוף פעולה, כל משתתף בונה גיבור ייחודי והמדריך מנחה את השחקנים עם הדמויות שלהם בעולם קסום. מלבד ההנאה המשחק תורם לפיתוח מיומנויות חברתיות וביטחון עצמי. החוג יתקיים בימי שלישי בין השעות: יסודי 16:00-17:30 חטיבת ביניים 17:30-19:00 ₪ 180 עלות החוג 054-9554967 לפרטים נוספים ניתן לפנות למדריך אלכסנדר תמיד חלמת לנגן על פסנתר, הגעת למקום הנכון! פיתוח השמיעה, טכניקה, לימוד תווים, יצירות קלאסיות, אלתור והלחנה, אווירה לימודית מהנה. לימוד שיעורים פרטניים לילדים, נוער ומבוגרים בימים א'-ו' ע"י המורה: אירנה פלץ. לחודש ₪ 350 תושבי חוץ | לחודש ₪ 320 : עלות החוג לתושבי שלומי 054-4305058 לפרטים נוספים ניתן לפנות לאירנה סוכות, חנוכה, ל"ג בעומר, שבועות ופסח מתן מענה לימודי לתלמידי ד'-ו' במקצועות הליבה: אנגלית מתמטיקה וכישורי שפה. סיוע בהכנת שיעורי בית, הכנה למבחנים ולמידה מטרימה. קצב הלמידה הוא אישי ומשתנה מתלמיד לתלמיד לפי יכולתו וצרכיו. ע"י צוות 16:00-18:00 ימי הפעילות ראשון וחמישי בין השעות מיומן ומנוסה. לחודש. ₪ 315 עלות , 0528964840 לפרטים נוספים ניתן לפנות לליאור יקיר .04-9808487 הרשמה במזכירות המרכז הקהילתי

"צהרים טובים" רשת צהרונים מבית החברה למתנ"סים

הפעלת ימי שיא בחופשות החגים מבוכים ודרקונים

פסנתר

מרכז למידה בשיתוף בין מרכז קהילתי שלומי למרכז מהל“ב מרכז למידה והשכלה בקהילה

מולטימדיה

השכרת אולם המולטימדיה לעריכת ימי הולדת ואירועים נוספים ₪ 390 בעלות של 16:00-20:00 בימי חמישי בין השעות או עד שעה לפני כניסת 12:00-16:00 בימי שישי בין השעות ₪ 525 השבת בעלות של 0528964840 לפרטים נוספים ניתן לפנות לליאור יקיר .04-9808487 או למזכירות המרכז הקהילתי

ימי הולדת ואירועים

ת ו אופק מרכז מצוינ קמפוס שלומי

מרכז מצוינות אופק ממשיך זה השנה השנייה בקורסים ייחודיים בתחומי המדעים והטכנולוגיה . המרכז מציע למידה חווייתית של חקר, הנאה, סקרנות והתנסות אקטיבית במגוון קורסים. המרכז יציע שלל קורסים לילדים ונוער:

שעה

יום

כיתה

שם הקורס

16:30-18:00

ראשון

ה׳-ח׳

עיצוב אופנה

17:30-19:00

חמישי

ה׳-ח׳

פיתוח אפליקציות ומשחקי מחשב

16:00-17:30

שני

א׳-ג׳

רובוטיקה מתחילים

17:30-19:00

שני

ד׳-ו׳

רובוטיקה מתקדמים

18:00-19:30

רביעי

ד׳-ו׳

רופאים צעירים DIY עשה זאת בעצמך

16:00-17:30

שלישי

׳ד׳-ו

-הכרות עם עולם המובייל פיתוח אפליקציות ומשחקי מחשב והמכשירים החכמים, הילדים יתנסו בבניה ופיתוח משחקי מחשב .תכנון ועיצוב דמויות. – -מתחילים - הקורס מניע תלמידים לגעת wedo 2 רובוטיקה בנושאים הקשורים במדע ובניית מודלים ממונעים מלגו ותכנות פשוט. – הקורס חושף את התלמידים לחוקי מתקדמים FLL רובוטיקה פיזיקה ועקרונות מדעיים שונים תוך הכרת מערכות רובוטיות ,וקריאת שרטוטים תלת מימדיים. –הכרת המושגים הבסיסיים מעולם האופנה הקורס עיצוב אופנה ילווה את כל תהליך העיצוב מהרעיון הראשוני ועד לשלב הביצוע המוצר המוגמר. – מסע מרתק להבנת מנגנון המכונה המשוכללת רופאים צעירים – גוף האדם .לימוד דרך ניסויים ,סיורים ,והתנסות פרקטית. - במהלך השנה נתנסה ונכיר מגוון רב עשה זאת בעצמך DIY של חומרים ונלמד להשתמש בכלים שונים מעולם היצירה החל מעבודות נייר ועד נגרות.

לשנה. ₪ 500 עלות כל קורס

054-6870297 :׳ לפרטים נוספים ניתן לפנות בטל

ספורט 050-5632991 איציק לנקרי

גלגליות בהדרכתו של עופר אטיאס

מוסמך ע"י מכון וינגייט ובעל ניסיון רב. לימוד טכניקות הגלישה בגלגיליות, עבודה על קוארדינציה, שילוב משחקי הוקי במעבר מכשולים. יתקיימו ימי שיא ופעילות אטרקציה בחגים ובמועדים. מתחילים, 17:00- החוג יתקיים בימי רביעי בשעה – מתקדמים. 18:00 בשעה לחודש. ₪ 130 : עלות

התעמלות נשים בהדרכתה של אסתאר לוי

מאמנת מוסמכת בעלת ניסיון עשיר. ,19:00-20:00 מתקיים באולם המולטימדיה בין השעות בימי א' – עיצוב וחיטוב, אירובי בימי ג' – פילאטיס

לחודש. ₪ 180 : עלות

עבודה על יסודות הכדורסל, טכניקה וכושר גופני. במהלך השנה יתקיימו טורנירים ופעילויות הורים וילדים הפעילות תתקיים באולם הספורט בימי ב' – ה' :

בית ספר לכדורסל בהדרכתו של גיל סופר

רכיבת שטח בהדרכתו של איציק בן ארי 16:30-17:30 ב' – ג' בשעות 17:30-18:15 גן – א' בשעות 18:15-19:15 ד' – ו' בשעות לחודש. ₪ 190 : עלות

בוגר מכון וינגייט, בעל ניסיון וידע רב. ,13:00-14:30 ' החוג מתקיים בימי שישי כיתות ד' – ו .14:30-16:00 – כיתות ז' – י"ב לחודש. ₪ 170: עלות החוג חדש חוג סייף - בהדרכתה וניהולה של לידיה חתואל אלופת ישראל לשעבר ונציגתנו באוליפיאדות - נוער 6 מיועד לגילאי יתקיים בימים א׳ ו-ג׳ בבית הספר ״בן צבי״. 19:00-20:30 בין השעות לחודש ₪ 250 עלות

פילאטיס בוקר בהדרכתה של אוסנת אוחיון

מדריכה מוסמכת החוג יתקיים במולטימדיה בימי א', ג'

.09:00-10:00 בין השעות לחודש ₪ 180: עלות

ספורט

חוג מחול מודרני והיפ הופ בהדרכתה של אלאא כיאל

– ימי שלישי וחמישי מחול מודרני גנים 16:30-17:15 א'-ב' 17:15-18:00 ג'- 18:00-19:15 ו' – ח' 19:15-20:30

– ימי שני ורביעי היפ הופ

16:15-17:00

א'-ב'

17:00-18:15

ג'-ד'

ה'-

18:15-19:30

19:30-20:40

ז'-ט'

לגנים וכיתות א' – ב' ש"ח 190 : עלות לכיתות ג' – ט' ₪ 255 : עלות

כדורשת נשים / נערות

קבוצת "אלפא" – 19:30 : מתאמנות בימי ב' בשעה לחודש ₪ 190 עלות החוג

קבוצת אנרג'י – ,20:30 מתאמנות בימי ד' בשעה משתתפות בליגה. בהדרכת : ליאת אלון לחודש ₪ 190 : עלות החוג

כדורשת לנערות לכיתות ז- ט 19:00-20:30 בימי רביעי בין השעות בהדרכת :ליאת אלון לחודש ₪ 190 : עלות החוג

קבוצת כדורשת עממית לבנות המגזר הדתי 08:00 בימי ו' בשעה בהדרכת :ליאת דדון

חדש

קארטה בהדרכת: סנסיי אריהגליקסמן בעל ניסיון רב בענף . לימוד אומנות הלחימה לביטחון עצמי וכבוד לזולת. ימי הפעילות: שני ורביעי 16:45-17:30 : ילדים ומתחילים בין השעות 17:30-18:15 : נוער בין השעות 18:15-19:00 : בוגרים ומתקדמים בין השעות לחודש ₪ 200 : עלות החוג

חלי ממן

קבוצות תמיכה לאורך חיים בריא – חלי גרופ עזרה ולמידה לקיום אורח חיים בריא יותר, לירידה במשקל, לחיזוק, לעידודו ולתמיכה באנשים שרוצים להצליח , כי זה אפשרי!

ימי שלישי: 18:00-19:30 קבוצה ראשונה .20:00-21:30 קבוצה שניה

ספורט

בית הספר לכדורגל

לימוד ותרגול יסודות הכדורגל שיפור הקואורדינציה, שיפור מרכיבי הכושר הגופני, טכניקה אישית וראיה קבוצתית. במהלך השנה יתקיימו טורנירים ומשחקים. לחודש ₪ 200 : עלות החוג

שני ורביעי במגרש שחב"ק

ראשון ושלישי באיצטדיון העירוני

מאמן: ערן גאון 16:30-17:30 כיתות ב' – ג' 17:30-18:30 ' כיתות ד' – ה 18:30-19:30 ' כיתות ו' – ז

מאמן: אמיר ליבני 16:30-17:30 ' גן – כיתה א

טרמפולינה בהדרכתו של אביעד אלבו

ביה"ס להתעמלות קרקע מכשירים וטרמפולינה

הגיל הרך 16:30 – ' בימי א 3-4 גילאי 16:30 – ' בימי ג 4-5 גילאי 18:00 – ' בימי ד 5-6 גילאי

קבוצת מבוגרים 20+ גילאי בימים א- ג 20:30 בשעה

נבחרות תחרותיות: 18:00 ג' – בשעה + ' ימים א נבחרת צעירה: .16:30 יום ד' – בשעה

18:45 ג' – בשעה + ' ימים א 15:00 ה' – בשעה + ' ימים ד

נבחרת בוגרת:

גילאי בית ספר 17:15 ג' – בשעה + ' כיתות א׳-ב׳, בימים א 15:45 ג' – בשעה + ' כיתות ג׳-ד׳, בימים א 19:30 ג' בשעה + ' כיתות ה׳-ו׳ ונוער, בימים א

לחודש ₪ 160 : עלות הגיל הרך לחודש ₪ 195: עלות כיתות א – ו לחודש ₪ 320 : עלות נבחרת ומבוגרים לחודש ₪ 195 : עלות תגבור

טניס 052-5078686 מאמן: שחר בן מנשה

חדש חוג יהביט-לנערות ונשים - בהדרכת כרמית בן חיים

בשיתוף מלא עם מחלקת הטניס במטה אשר, עבודה על יסודות, איתור וקידום כישרונות, תחרויות, התאמה מקצועית וימי שיא. האימונים יתקיימו בימים שלישי וחמישי במגרש המשולב. 16:30-17:30 ' כיתות א' – ג 17:30-18:30 ' כיתות ד' – ו 18:30-19:30 כיתות ז' ומעלה * עם התגבשות הקבוצות ייתכנו שינויים בשעות הפעילות. לחודש ₪ 275 : עלות

הלהיט שמשלב ריקודי עם עם פעילות אירובית מתקיים בימי א׳ בסטודיו במרכז קהילתי

19:00-20:00 : בין השעות 12-16 גילאי 20:00-21:00 : בין השעות + 17 גילאי

₪ 140 עלות

מרכז אומנויות הבמה שלומי - למוסיקה תיאטרון קולנוע ומחול

תרבות בקהילה 050-64502388 אבי ביטון

חבורת הזמר "שלומירון"

, 18:00-20:00 , ימי רביעי בוגר בית ספר רימון למוזיקה אבי בן עוז - מודרנית . מנצח ומעבד מוזיקלי. החבורה משתתפת בכנסים לשירה בשלומי, תל אביב-יפו ו״מיזמי פיס״ למינהם. 4/9/17 תחילת פעילות – יום רביעי לחודש. ₪ 140

ריקוד נשים

אנסמבל תיאטרון קהילתי אחר

20:00-22:00 , ימי רביעי – רקדנית ויוצרת צעירה אביבית רוזנברג ומבטיחה בתחומה. הקבוצה מיועדת לנשים בלבד ותפעל להעצמה סובלנות ופתיחות בקרב נשים דתיות וחילוניות כאחד. רוקדות ללא הפסקה כל השנה באולם תיכון אורט שלומי 2019 ההשתתפות ללא תשלום עד סוף דצמבר

19:00-22:00 ימי שלישי בד"כ במרכז שלומי לתיאטרון אחר או במרכז הקהילתי בשלומי במאית – אדווה תחילת פעילות – עובדים ללא הפסקה אבי 0506450238 2019 ההשתתפות ללא תשלום עד סוף דצמבר

חממת ציור

מועדון העצמה "קשת נשים"

09:00-11:00 , ימי שני לחודש. ₪ 100

סדרת מפגשים מעצימה ומקדמת במגוון נושאים מעניינים ואטרקטיביים, תכנית ייחודית ועשירת תכנים.

לחודש ₪ 140 16:30-17:15 , – ימי שני ציור ילדים לחודש ₪ 140 17:45 – 16:30 ימי רביעי – ציור נוער 18:00-19:30 ימי שני ורביעי – ציור מבוגרים לחודש לשני מפגשים ₪ 195 תערוכות אחת לשלושה חודשים, – גלריה קהילתית ניתן לשלב תערוכות של תושבים מקומיים. בוגרת האקדמיה לאומנויות יפות. מרתה שייניס ציירת מוכשרת ומנוסה באמתחתה מס' תערוכות מרשימות. 052-8302609 ליצירת קשר ישיר לפי סדר החוגים. 2/9/17 * תחילת פעילות - החל מ * פתיחת חוגי הציור מותנית במס' נרשמים מינימלי

הקבלה, לקבוצה הקיימת, דורשת התאמה ומעבר ראיון אישי.

– אשת חינוך שנים תרצה כרמי מנחה: רבות מנהלת בי"ס בעברה ומומחית לגישות טיפוליות מגוונות.

29/9/19 תחילת פעילות בחדר קהילה 09:00 שעה

מנדל"ה – מחוייבות, מנהיגות, דרך להשתלבות

קבוצת השווים "מנדלה" שלומי

ומעלה, 16 עידוד תושבים עם מוגבלויות, מגיל להשתלבות בכל פעילות קיימת על ידי סבסוד של אחוזים ממחיר החוג. 60- כ הזכאות מותנית באישורים מתאימים.

10:30-12:00 פעילות תתקיים בימי שני תוכנית פעילות חברתית משלבת - לאנשים עם 20% מוגבלויות ונכות מעל ההצטרפות ללא תשלום. 10:30 שעה 2/9/19 תחילת פעילות בחדר קהילה הפעילות מותנית באישור החברה למתנ״סים מפעילת התוכנית

מועדון העשרה "חמישים פלוס"

- חדש תיאטרון בובות אצבעות

מיסודה של שולה לנקרי ז"ל לחודש. ₪ 50 , 10:30-12:00 , ימי ראשון ושלישי בימי אביעד סדרת מפגשים הכוללת התעמלות עם ראשון ותוכניות העשרה מגוונות בימי שלישי המדהימות בהתנדבות זקלין לוי ופנינה לזר מנחות: מוחלטת. 10:30 שעה 1/9/19 תחילת פעילות באולם המולטימדיה תחילת ספורט עם אביעד בחדר קהילה העשרה 10:30 שעה 3/9/19

מרתה שייניס עם האומנית מיועד למבוגרים וילדים ביחד החוג כולל: תפירה, תפאורה והכנות - הכל בעבודת יד ילד) + (להורה ₪ 180 : עלות

זי"ת - זהות יהודית תנכי"ת ותלמודית

– ערב יום השואה עם חבורת הזמר "שלומירון" רוטרי ועוד קבוצות. זיכרון בסלון – שרים בסלון הנחת חיילי צה"ל וקורבנות פעילות האיבה. "שירים לזכרם" .2019 יוני יום האחדות והסובלנות בחסות בית הנשיא והחברה למתנסי"ם. ציון יום האחדות בישראל – משכנות שאננים, תפילה בכותל וסיור מודרך. יום סליחות בירושלים להכרת אורח חיים בקרב אוכלוסיות מיעוטים שונות בגליל. השתתפות במיזם "חוצה גליל" חודש המורשת היהודית וערכיה. במסיבות הופעות ומגוון פעולות חינוכיות ציון חגי ישראל – פורצי דרך, מפקדים, גיבורי ישראל, פרס ישראל, מדליקי משואות ועוד מגוון הרצאות כ"סיפור על דרך" ״חמשת הדתות״ ועוד.. מפגשים עם אוכלוסיות וקירוב לבבות

מרכז אומנויות הבמה שלומי - למוסיקה תיאטרון קולנוע ומחול

באולם המופעים מרכז קהילתי שלומי

מנוי תיאטרון ילדים

הילד הזה הוא אני דרקון עפיפון הצרצר והנמלה שולם לעולם

18:00 בשעה 25.9.19

18:00 בשעה 24.10.19

18:00 בשעה 28.11.19

18:00 בשעה 25.12.19

(עדיפות למנויים) ₪ 240 ילד אחד + מחיר להורה מלווה סרטים. 4 המנויים יזכו, מרגע הצטרפותם, למנוי קולנוע

עוד בפעילות ״תרבות בקהילה״

2019 בחודש דצמבר 4- ה פסטיבל "אורות שלומי" בתמיכת משרד התרבות והספורט –תקנת סל"ע

2020 אוגוסט פסטיבל ג'סטה לאומנויות הבמה בתמיכת מפעל הפיס והמועצה המקומית שלומי

, "עושים סצינה" , "זכרונות" מיזמי פיס בקהילה "מיזם קולנוע פיס בקהילה" בתמיכת מפעל הפיס המועצה לאומנות

, חבורת הזמר "שלומירון" תרבות בקהילה "תיאטרון קהילתי אחר" וחממת אומנים בתמיכת משרד התרבות והספורט

מיזם יח"ד – יחסי חילונים דתיים "ואהבת" בתמיכת משרד החינוך – תרבות יהודית, החברה למתנסים , גשר

פסטיבל "מיני אופיר" לקולנוע ישראלי בתמיכת מפעל הפיס והאקדמיה לקולנוע ישראלי

סל"ע בקהילה – סל לתרבות עירונית "מגוון אירועי תרבות" "מושכים במכחול" בתמיכת משרד התרבות והספורט

האקדמיההישראלית לקולנועוטלויזיה

חיזוק הקשר עם תושבים בעלי צרכים מיוחדים בתמיכת משרד החינוך האגף לתרבות יהודית, החברה למתנסים ופרלמנט רימונים.

תודה לשותפים לעשייה:

ספריה

ספריה 050-8683575 גליה הקר הנדלמן

בספרייה מגוון ספרים למבוגרים, נוער, ילדים והגיל הרך בשפות: עברית, אנגלית ורוסית.

ספרים

השאלת ספרים דיגטליים און - ליין בחינם לתושבי שלומי! ניתן לקרוא ספרים בכל השפות בכל מקום ומכל מכשיר! למעוניינים נא להירשם חד פעמית ויקבל דף הסבר בספרייה.

ספרים דיגיטליים

dvd השאלת

תמורת פיקדון. dvd השאלת סרטי למעוניינים נא להירשם חד פעמית ויקבל דף הסבר בספרייה.

עמדות מחשב לגלישה באינטרנט שירותי יעץ שירותי הדפסה וסריקה.

עמדות מחשב וטאבלטים

חדש !!! טאבלטים לגיל הרך עם מבחר תוכנות ואפליקציות!

רשימת תיאטרון סיפור לכל השנה

הצגות

מציג

שם ההצגה

תאריך

איתי ערבה

רוכל הכובעים

10.9.19

לילד כולל מבוגר ₪ 20 : עלות להצגה ₪ 130 מנוי שנתי

בים בם בום

אריה בספרייה

29.10.19

איתי ערבה

פרח לב הזהב

19.11.19

אסף אלברשטיין

החופשה

17.12.19

בים בם בום

חתול במגפיים

14.1.20

פעילויות תרבות למבוגרים

המטרייה הגדולה של אבא איתי ערבה

11.2.20

רני שמש

התיבה-סיפור תנועה

17.3.20

19.5.20 בים בם בום הצגות/ פעילויות נוספות, עקבו אחר הפרסומים! שימו לב! בגדי המלך החדשים

חיפוש בקטלוג הספרייה www . library . org . il 2 * הזדהות עם מס' תעודת זהות

עקבו אחר הפרסומים בדף ה - של מתנס שלומי ״ מרכז קהילתי שלומי ״

תרבות תורנית

תרבות תורנית 054-4324518 אברהם וזאנה

חוגים ופעילות במרכז תרבות תורנית ״חזון עובדיה״ (קופ''ח כללית לשעבר) 21 רחוב ז'בוטניסקי

בנים

בנות

חוג רובטיקה לתלמידי כיתה ה' ומעלה

חוג תפירה לנערות כיתה ז' ומעלה

חוג תורה ומדע לתלמידי כיתות ג' ומעלה

חוג ציור לתלמידות כיתה ג' ומעלה

פעילות מגוונת לתלמידי כיתות ג' ומעלה

חוג מחול לתלמידות כיתה א' ומעלה

לפרטים ליאת אוחנה 052-6894478

נשים

שיעור שבועי מפי הרבניות סיגל בנישתי ואסתר עמר.

מעגל השנה

אבות ובנים חווית לימוד בין האב לבנו

מסיבת פורים לנשים

בסיום חלוקת ממתקים ופרסים לילדים מידי שבת. .0522620635 – בבית כנסת המרכזי אחראי אוריאל 0545574067- בבית כנסת שבת אחים (שלומית) אחראי שלמה

חנוכה

תקליטן , הפתעות ופרסים וכו... ל״ג בעומר -

מסיבת פורים לכל המשפחה באולם הספורט במרכז הקהילתי בחודש אדר

30/10/19 נשים - עשרת ימי תשובה סיור סליחות והפרשת חלה בקברי צדיקים: יונתן בן עוזיאל, רבי יהודה בר אילעי, מירון. ש''ח למשתתף) 20 (עלות

הפנינג קיץ

הרצאות הצגות ומופעים לכל הגילאים במהלך השנה

הרצאות מרבנים במהלך השנה להצטרפות לקבוצת וואצפ עידכוני פעילויות של תרבות תורנית 054-4324518 ניתן לשלוח הודעה

קליטה בקהילה

קליטה בקהילה

План работы матнаса для русскоязычной общины города Шломи на 2019 – 2020 учебный год.

Кружок художественной бижутерии. Занятия будут проходить в клубе пенсионеров по ул. Бен Гуриона по понедельникам и средам с 16:00 до 18:00. Руководитель кружка Ада Румберг. Тел: 049-808-989. Камерный театр – студия на русском языке Возобновит репетиции в сентябре. Занятия будут проходить в матнасе по средам с 20:00 до 22:00. Руководитель и режиссёр театра Марта Шайнис. Тел: 0528-302609. Кроме выше перечисленных кружков для русскоязычной общины города в новом учебном году будут организованны концерты мастеров искусств ,Экскурсии по стране, Вечера в честь основных праздников государства Израиль. Следите за объявлениями.

חוג תכשיטנות

מרכז יום לקשיש ימי ראשון ורביעי 20:00 – 16:00 בן השעות

תיאטרון בשפה הרוסית

מתנ"ס שלומי 22:00 – 20:00 ימי ראשון בן השעות

טיולים מודרכים ברחבי הארץ. הופעות ומסיבות בשילוב אומנים לציון חגי ישראל.

הגיל הרך והמשפחה

הגיל הרך והמשפחה 054-2300071 איילי אוקרט

מעונות יום רשת "התחלה חכמה" חוגים לגיל הרך

ימי שיא במעונות היום רשת "התחלה חכמה" של המרכז הקהילתי קורס מחנכות לגיל הרך- אזורי מטעם משרד העבודה והרווחה מרכז ההורות "טיפ לטף" בשיתוף מרכז צעירים ומרכז הגיל הרך.

חוג מוסיקה ותנועה לגיל הרך: - בוגרת המרכז להכשרת מחנכים תמר דרבטה בהנחיית למוסיקה בהרצליה, מפעילה מקצועית בחוגי מוסיקה ותנועה לגיל הרך, בעלת ניסיון רב שנים במסגרת מעונות יום ובתכנית קרן קרב בגני ילדים, בתי ספר ובחינוך הבלתי פורמלי. החוג יתקיים בימי ראשון: ,16:30-17:15 חודשים עד שנתיים בליווי הורים, בשעה 10 גילאי 17:15-18:30 גילאי שנתיים עד שלוש, בשעה

הקטנטנים ייהנו מפעילות מוסיקלית ובה ייחשפו לעולמה הקסום של המוסיקה דרך שיר, ריקוד, משחק ונגינה על כלים שונים, ומחוויה מוסיקלית המשלבת תנועה, הקשבה, פיתוח מוטורי עדין, התמצאות במרחב והעשרת אוצר המילים. .₪ 100 - עלות השתתפות לחודש (פתיחת החג מותנת במינימום עשרה נרשמים) מידע על חוגים נוספים בהמשך....

מרכז ההורות "טיפ לטף"

, אירועי שיא במהלך השנה הפנינג לגיל הרך

הפנינג חג השבועות ויום המשפחה

הרצאות והדרכות להורים סדנאות לילדים ולהורים

כניסות, 10 - ל ₪ 50 בעלות פעמיים בשבוע בימים שני ורביעי .16:00-18:30 בין השעות

8 לגילאי שנה עד גיל משחקייה וג׳ימבורי

מועדון "חופשת לידה"

בהנחיית אורטל אפורי- פיזיותרפיסטית התפתחותית. ,9:00-12:30 מיועד לאימהות בחופשת לידה, מתקיים בכל יום רביעי בין השעות מפגשים. 5- ל ₪ 50 : עלות מועדון חופשת לידה מהווה מקום מפגש לאימהות ותינוקות, בו תוכלי לפגוש אימהות דומות לך, לשוחח, להכיר, להתייעץ, לשמוע ולקבל רעיונות חדשים. הרצאות וסדנאות בנושאים שונים, עם אנשי מקצוע מהמובילים בתחום. במקום מוגשת ארוחת בוקר קלה.

הגיל הרך והמשפחה

מעונות היום של המרכז הקהילתי בשלומי

אנחנו ש " מ מ חינוך איכותי ומקצועי זה

משמעותיים מחוייבים שייכים

כולנו מחפשים חינוך איכותי ומקצועי, ובטוחה באמת! "התחלה חכמה" הנה ההזדמנות להעניק לילדינו בחרו לילדכם את המעון המיטבי. רשת המעונות שלנו פועלים תחת הדרכה מקצועית ומפוקחים ע"י כל הגורמים המוסמכים: משרד העבודה והרווחה, רשת "התחלה חכמה", משרד הבריאות והמרכז הקהילתי בשלומי. צוות מחנכות חם, מקצועי, מודרך ומפוקח, בראשן עומדות מנהלות וותיקות, מנוסות ומקצועיות!!!

תנו לעצמכם את ההזדמנות להשקיע בילדכם וליהנותממנו, צוות המעונות מבטיח לכם ולילדכם סביבה חינוכית בטוחה, עשירה, בריאה ומטפחת. רואים את תפקידנו ב"ילד תחילה" מתוך רצוננו ב"התחלה חכמה" אנו העז לעשות את המרב על מנת לגלות את יכולותיהם ועוצמתם של התינוקות והפעוטים הנמצאים במעון, משפחותיהם וקהילתם, באופן שישפיע על חייהם וייעצב את עתידם, ופועלים מתוך אמונה שלמה בכבוד האדם, ומחוייבים להביא זאת לידי ביטוי בכל תחומי הפעילות במקצועיות ובערכיות.

לפרטים נוספים: 054-2300071 איילי אוקרט - מנהלת תחום הגיל הרך

מעון "גן חלומותי" 24 נווה רבין אביבה בכר מנהלת המעון: 04-9809855 :' טל

מעון "הגן הקסום" 79 רחוב האלון נלה ארליכמן מנהלת המעון: 04-9875542 : ' טל

מעון "נוף ילדותי" 3 בן גוריון לאה שוורץ מנהלת המעון: 04-9808584 :' טל

ההרשמה למעונות היום של המרכז הקהילתי בשלומי בעיצומה!!!

אופק מרכז מצוינות קמפוס שלומי חוגים חדשים

קורס סייבר קורס עולם הסייבר יחשוף את התלמידים אל מרחבי עולם אבטחת המידע ויספק להם יסודות ופרספקטיבה מקיפה על האיומים ברשת ואופן ההתגוננות מהם. תלמידי הקורס יוכשרו בחשיבה טכנולוגית חדשנית ויקבלו ידע, כלים וסקרנות להמשיך ליזום ליצור ולפרוץ קדימה לעבר הטכנולוגיות החדשות. בתוך כך, לפתח את הדור הבא של אנשי הסייבר ואבטחת המידע בישראל. מיועד לכיתות ה׳ - ט׳ מפגשים של שעה וחצי 22 נרשמים 10 מינימום ₪ 1900 עלות הקורס

קורס רחפנים דרך תכנית הרחפנים, המשתתפים רוכשים ידע רב, כלים אישיים, מיומנויות טכנולוגיות מהחדשניות ביותר ומיומנויות אישיות ובין אישיות. במהלך הפרויקט, הקבוצה תלמד, תתכנן ותייצר רחפן עצמאי מלא, אשר ידע לבצע משימות על פי הגדרה שתיקבע מראש בתחילת השנה. כמו כן, הקבוצה תבצע פרויקט קהילתי בו היא תוכל לתרום מעצמה לקהילתה, בתור מובילה טכנולוגית. הקבוצה תקבל את הציוד והליווי המקצועי הנדרש כדי להגיע לתוצר ברמה הגבוהה ביותר. בסוף הפרויקט תגיע הנבחרת לאירוע השיא של השנה, תחרות הרחפנים הארצית.

מפגשים של שעה וחצי 30 | ׳ מיועד לכיתות ז׳-י נרשמים 10 מינימום | ₪ 2500 עלות הקורס

Made with FlippingBook Learn more on our blog