מתנ"ס שלומי - חוברת חוגים, פנאי והעשרה 2019-2020

המחלקה לילדים ונוער 052-9599384 יורי גרשוביץ

המחלקה לילדים ונוער בשלומי תהווה בית לכלל הילדים והנוער תוך ראייה, הקשבה לצרכיהם ומתן הזדמנות שווה, לצד חיזוק הקשר והשייכות לקהילה המקומית. צוות המחלקה לילדים ונוער כאן בשבילכם,

050-3093376 הנוער Call לעדכונים שוטפים במהלך כל השנה, לפרטים על אירועי המחלקה וסתם אם בא לכם לדבר...

טבע, אתגרים וסביבה:

בכיתות ד׳ - ה׳ "חוג לכל ילדה וילד" פועלת במסגרת "חוג לכל ילדה וילד" תוכנית תוכנית שר החינוך לחיזוק הצפון במטרה לתת הזדמנות שווה ומתוך אמונה כי כל ילד זכאי לפעילות העשרה. וכל לשנה בלבד ₪ 100 עלות הפעילות היא בלבד במסגרת 1 משתתף זכאי לבחור חוג הפרויקט. מפרט החוגים גובש בחשיבה משותפת של המרכז הקהילתי, בתיה"ס, ואגף החינוך ומבוסס על תוצאות הסקר שהופץ לתלמידים בסוף שנת 054-6967407 - לפרטים: אלן ריבה הלימודים.

הגיע הזמן להתחבר לשטח ולחוות אותו באקסטרים. אנו מזמינים אתכם להצטרף לתוכניות הפועלות בתחום הטבע, האתגרים והסיירות. במשימות אתגר, בואו להיות החוליה החזקה ופעילות עבודת חבלים , סיורים , פעילות בשטח , מחנאות , שדאות , בישולי שדה , אקסטרים , ועוד... ניווט , סנפלינג הפעילות בהדרכת המל"ש בחברה להגנת הטבע. העלות השנתית אינה כוללת פעילויות שיא, טיולים ומחנות עליהם יחול תשלום נפרד. חוגי סיור בחוויה בלעדית לשכבת כיתות ו' • לנרשמים גם בשנה. ₪ 200 : עלות קבוצת אתגר: .50% לפעילות ח"ץ במרחב תינתן הנחה של פעילות ייחודית, מאתגרת חוגי סיור לכיתות ז׳-ח׳: • וחברתית. פעילויות שיא קבוצתיות בטבע ומחוץ לסביבה הטבעית לנו. עבודת צוות, יצירתיות, חשיבה מקורית ושיתוף פעולה נדרשים בכדי לעמוד ש"ח בשנה. 150 : עלות באתגר.

חוגים המוצעים בבי"ס הרב מימון

חוגים המוצעים בבי"ס בן צבי

חוגים המוצעים במתנ"ס במהלך השבוע

אילוף כלבים

אילוף כלבים

אילוף כלבים

חוג סיור וטבע

חוג סיור וטבע

תיאטרון לבנות (מותאם לחברה החרדית)

צילום

צילום

כדורשת

כדורשת

* מפרטי החוגים מהווה בסיס וניתן לשינויים.

פרלמנט ילדים בכיתות ד׳-ו׳

קבוצת המנהיגות של הילדים תעסוק לאורך השנה בגיבוש, למידה, פיתוח תודעה חברתית, עיסוק בזהות, מעורבות ויזמות חברתית במטרה לגבש קבוצת ילדים פעילה ומעורבת הלוקחת אחריות משותפת עם הצוות למען פעילויות הילדים בישוב ולמען הקהילה כולה.

Made with FlippingBook Learn more on our blog