יריד קייטנות ומפעלי קיץ 2023

קיץ של הרפתקאות ב

ר

ס

ה

ו

פ ל

ל

ס

א

ו

ת

פ

ח

צ

ו

י

ש

8 מרחבי ידע

מתחם משחקי רצפה ענקיים

משימות קבוצתיות מאתגרות

50 משחקים חווייתיים

קרטיב לכל * ילד.ה

י ד

כ

י

ל ם

ה

ה

פ

י

ו!

ק ת

ל

ה

ר

א

ש

ח

ש

רק ב

לפרטים נוספים והזמנת ביקור:

08-6226926 054-5578148

l.info@lunada.co.il

4-12 הפעילות מתאימה לילדים בגילים | *בתוספת תשלום

יריד קייטנות ומפעלי קיץ

2023

19

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online