יריד קייטנות ומפעלי קיץ 2023

שלולהיות המשפחה לכל אקולוגית הצגה י " ע קיימות ל ילדים נקרב קסומה תפאורה , מוסיקה , בובות

4-10 לגילאי

יצירה , בישול , שתילה - סדנא לצרף ניתן

054-5721333 Limkale.com/Shlulihiot

א " ת עיריית תיאטרון מנחת קטן אורלי - "הצגה משובחת ומומלצת"

יריד קייטנות ומפעלי קיץ 20

2023

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online