יריד קייטנות ומפעלי קיץ 2023

קייטנת חלל ומדע בפלנתניה VR • מופעי כוכבים בפלנטריום • משקפי • ניסויים מדעיים • יצירות מדעיות • סיורים בגן מדע • ועוד

, נתניה 1 פלנתניה, מרכז מדע, חלל ותרבות. רחוב סמפו סוגיהארה  planetanya2021 • פלנתניה  • office@planetanya.org.il • 09-9597330 לפרטים נוספים:

יריד קייטנות ומפעלי קיץ

2023

23

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online