יריד קייטנות ומפעלי קיץ 2023

פעילות לגילאי א'-ו'

משך הפעילות: שעה וחצי חשוב: פעילויות לילדי כיתות ד' ומעלה כוללות שימוש בטלפונים חכמים של המשתתפים. חוויה בבית ויצמן ברחובות חידות פתרון דרך משימות וביצוע המשתתפים יכירו המדעית פעילותו את של והציונית ויצמן חיים ר " ד

לפרטים ולמידע על פעילויות נוספות צרו קשר

weizmann.house@weizmann.ac.il : ל " דוא 08-9343230 : טלפון

יריד קייטנות ומפעלי קיץ 24

2023

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online