סופרקיט - קטלוג מוצרים 2020-2021

חלקי תכשיטנות

זהב מ"מ 25

ניקל מ"מ 25

1746 טבעות כפולות יחידות 10 חבילות 10

1731 טבעות כפולות יחידות 10 חבילות 10

ניקל מ״מ 13

זהב מ״מ 11

ניקל מ״מ 11

1742 סוגר טיפה יחידות 10 חבילות 10

1752 סוגר ברגים יחידות 10 חבילות 10

1733 סוגר ברגים יחידות 10 חבילות 10

ניקל מ״מ 7

זהב מ״מ 2

כסף מ״מ 2

1738 חוליות

1754 חרוז מעיכה יחידות 100 חבילות 10

1753 חרוז מעיכה יחידות 100 חבילות 10

יחידות 100 חבילות 10

זהב מ״מ 7

זהב צורת נחש

כסף צורת נחש

מחזיק מפתחות יחידות 10 חבילות 10

1747

מחזיק מפתחות יחידות 10 חבילות 10

1732

1745 חוליות

יחידות 100 חבילות 10

2021-2020 קטלוג סופרקיט | 102

Made with FlippingBook Publishing Software