סופרקיט - קטלוג מוצרים 2020-2021

חלקי תכשיטנות

כסף מ״מ 6

כסף מ״מ 8

זהב מ״מ 25

1751 סיכה לסיכה יחידות 10 חבילות 10

1735 סיכות ראש יחידות 10 חבילות 10

1734 סיכות ראש יחידות 10 חבילות 10

חומרים וכלים ליצירה ותכשיטנות

כסף מ״מ 25

זהב מ״מ 19

כסף מ״מ 19

1749 סיכה לסיכה יחידות 10 חבילות 10

1748 סיכה לסיכה יחידות 10 חבילות 10

1750 סיכה לסיכה יחידות 10 חבילות 10

יחידות 6 פליירים

41050 פלייר שטוח

41048 פלייר עגול לתכשיטנות

לתכשיטנות

41051 קטר

41049 פלייר שפיץ לתכשיטנות

לתכשיטנות

103 | 2021-2020 קטלוג סופרקיט

Made with FlippingBook Publishing Software