סופרקיט - קטלוג מוצרים 2020-2021

כוכב

עיגול

ריבוע

602222 ס״מ 6

ס״מ 4.5 קוטר יחידות 4 ס״מ 6.5 קוטר יחידות 4

602185

ס״מ 4.5x4.5 יחידות 4 ס״מ 6.5x6.5 יחדות 4

602208

יחידות 4

פיסול ויציקה

602239 ס״מ 9

602192

602215

יחידות 4

תבניות 3 סט חווה

תבניות 4 סט דגים

ס״מ 5-8 יחידות 3

602246

ס״מ 19 יחידות 3

602321

תבניות 3 סט גאומטרי

תבניות 3 סט אביב

ס״מ 4-8 יחידות 3

602260

ס״מ 6-8 יחידות 3

602253

77 | 2021-2020 קטלוג סופרקיט

Made with FlippingBook Publishing Software