סופרקיט - קטלוג מוצרים 2020-2021

מוצרי פלסטיק

בקבוק לפסח

כדור פלסטיק שקוף

ס״מ 11 יחידות 12 חבילות 12

41205

חומרים וכלים ליצירה ותכשיטנות ס״מ 17 יחידות 24 41171

ס״מ 6 קוטר יחידות 12 ס״מ 8 קוטר יחידות 12 ס״מ 10 קוטר יחידות 12 ס״מ 12 קוטר יחידות 12 ס״מ 14 קוטר יחידות 12

789

כדור פלסטיק שקוף עם פתח

790

כדור פלסטיק יהלום

791

ס״מ 8 קוטר יחידות 6 חבילות 5 ס״מ 10 קוטר יחידות 6 חבילות 5

602543

792

8 606020 000543

ס״מ 8 קוטר יחידות 20

602369

602345

793

8 606020 000369

8 606020 000345

זכוכית | מראות פלסטיק

מראת פלסטיק מרובעת

ס״מ 10x10 יחידות 50 ס״מ 20x20 יחידות 10

1813

1814

מראת פלסטיק עגולה

מראת זכוכית עגולה

ס״מ 6 קוטר יחידות 50 ס״מ 8 קוטר יחידות 50 ס״מ 10 קוטר יחידות 50 ס״מ 12 קוטר יחידות 50

1801

ס״מ 6 קוטר יחידות 50 ס״מ 8 קוטר יחידות 50 ס״מ 10 קוטר יחידות 50 ס״מ 12 קוטר יחידות 50

1806

מראת זכוכית מרובעת

1802

1807

ס״מ 10x10 יחידות 50

1816

1803

1808

1804

1809

ס״מ 15x15 יחידות 50

1817

99 | 2021-2020 קטלוג סופרקיט

Made with FlippingBook Publishing Software