סופרקיט - קטלוג חוטים וצמר 2020-2021

אביזרי תפירה

מחט פלסטיק

סיכות לפייטים

יחידות 20 חבילות 10

7623

3701

מ״מ 13 גרם 500 יחידות 5

7 290006 255556

7 290011 162283

3703

מ״מ 13 גרם 25 קופסאות 20 יחידות 20

7 290006 255563

סיכות לתפירה

סיכות ביטחון

גרם 25 קופסאות 12

3704

מ״מ 32x195 יחידות 10

64382

ערכות ואביזרי תפירה

7 290006 255570

ערכות אריגה

ערכת אריגה מלבנית מעץ ערכת אריגה עגולה מעץ

ס״מ 13.7 יחידות 3

49109

ס״מ 15x17.5 יחידות 3

49108

0 46109 49108 0

0 46109 49109 7

2021-2020 קטלוג צמר וחוטים | 44

Made with FlippingBook - Online catalogs