סופרקיט - קטלוג חוטים וצמר 2020-2021

מסרגות

מסרגות קשירה לשטיח יחידות 12

79864

ס״מ אלומיניום 36 מסרגות זוג יחידות 10

ס״מ 2.5

64545 64546 64547 64548 64549 64550 64551 64552 64553 64554 64555 64556 64557 64558 64559

ס״מ 3

מסרגות קרושה אלומיניום יחידות 10

ס״מ 3.5

ס״מ 3

64585 64586 64587 64588 64589 64590 64591 64592 64593 64594 64595 64596

ס״מ 4

ס״מ 3.5

ס״מ 4.5

ס״מ 4

ס״מ 5

ס״מ 4.5

ס״מ 5.5

ס״מ 5

ס״מ 6

ס״מ 5.5

ס״מ 6.5

ס״מ 6 ס״מ 7 ס״מ 8 ס״מ 9 ס״מ 10 ס״מ 12

ס״מ 7

ס״מ 8 ס״מ 9 ס״מ 10 ס״מ 12 ס״מ 15

| 2021-2020 קטלוג צמר וחוטים 45

Made with FlippingBook - Online catalogs