סופרקיט - קטלוג חוטים וצמר 2023-2024

מסרגות ורשתות

יחידות 10 | מסרגות קרושה אלומיניום 64578 0.75 ׳ מס 64579 1.0 ׳ מס 64580 1.25 ׳ מס 64581 1.5 ׳ מס 64582 1.75 ׳ מס 64583 2.0 ׳ מס 64584 2.5 ׳ מס 64585 ס״מ 3 64586 ס״מ 3.5 64587 ס״מ 4 64588 ס״מ 4.5 64589 ס״מ 5 64590 ס״מ 5.5 64591 ס״מ 6 64592 ס״מ 7 64593 ס״מ 8 64594 ס״מ 9 64595 ס״מ 10 64596 ס״מ 12

מסרגות ורשתות | איבזרי תפירה | דבק גוטרמן >> מטר 1.5X10 קרם מטר 1.5X10 לבן

יחידות 10 | ס״מ אלומיניום 36 מסרגות זוג 64545 ס״מ 2.5 64546 ס״מ 3 64547 ס״מ 3.5 64548 ס״מ 4 64549 ס״מ 4.5 64550 ס״מ 5 64551 ס״מ 5.5 64552 ס״מ 6 64553 ס״מ 6.5 64554 ס״מ 7 64555 ס״מ 8 64556 ס״מ 9 64557 ס״מ 10 64558 ס״מ 12 64559 ס״מ 15

צמר ותפירה

64455 בד גבינה

64454 בד גבינה

64450 רשת תך קצר מטר 1.5X10 לבן

64452 רשת שטיח מטר 10X1.5 לבן ריבוע

37 | 2023-2024 קטלוג חוטים וצמר סופרקיט

Made with FlippingBook Learn more on our blog