סופרקיט - קטלוג חוטים וצמר 2023-2024

LOGO לוגו

Perler | חרוזי גיהוץ

) בע"מ 1995( סופרקיט שיווק , נתניה 4 רח' המלאכה | 09-7409777 ׳ טל www.superkit.co.il

19 : מק״ט

2023-2024 קטלוג חוטים וצמר סופרקיט | 54

Made with FlippingBook Learn more on our blog