סופרקיט - קטלוג חוטים וצמר 2023-2024

חדש סיכות | אביזרי תפירה

110191 סיכות בטחון יח' 50

110181 סיכות תפירה גרם 25

110170 סיכות ראש עגול יח' 40

110192 סיכות בטחון

190009 סיכות תפירה מקצועיות גרם 25

190008 סיכות ראש עגול זכוכית גרם 10

לבדים דקים גדלים יח' 36 | משתנים

110155 אצבעון ומשחיל יח' 4 | למחט

110139 גיר חייטים

110138 גיר חייטים לסימון

לסימון - מילוי

2023-2024 קטלוג חוטים וצמר סופרקיט | 40

Made with FlippingBook Learn more on our blog