סופרקיט - קטלוג חוטים וצמר 2023-2024

סרטים ולחצנים | אביזרי תפירה חדש

110386 סרט אלסטי לבן מטר 2 | מ"מ 12

110374 סרט אלסטי שחור

110370 סרט אלסטי לבן מטר 3 | מ"מ 6

מטר 3 | מ"מ 6

110377 סרט אלסטי לבן מטר 2 | מ"מ 25

110387 סרט אלסטי לבן מטר 2 | מ"מ 20

110372 סרט אלסטי שחור מטר 2 | מ"מ 12

110224 לחצניות יח' 40

110115 צמדן לתפירה לבן

110116 צמדן לתפירה שחור

ס"מ 50 | ס"מ 2

ס"מ 50 | ס"מ 2

110223 לחצניות יח' 24

110035 סרט לתיקון מיידי מטר 4.5

110042 סרט הדבקה

מטר 20 למכפלת

2023-2024 קטלוג חוטים וצמר סופרקיט | 42

Made with FlippingBook Learn more on our blog