סופרקיט - קטלוג חוטים וצמר 2023-2024

חישוקים

חישוק רקמה ס"מ 20 מעץ חישוק רקמה ס"מ 25 מעץ חישוק רקמה ס"מ 30 מעץ

5967

חדש

5968

חדש

5969

חדש

יחידות 10 | חישוק זהב

יחידות 10 | חישוק כסף

יחידות 10 | חישוק לבן

ס״מ 15

602048

ס״מ 10

602536

ס״מ 12

602154

ס״מ 20

602079

ס״מ 15

602055

ס״מ 15

602031

ס״מ 25

602109

ס״מ 20

602086

ס״מ 25

602093

ס״מ 25

602116

ס״מ 35

602130

ס״מ 40

602147

חד קרן ס"מ 15 | כסף

5925

2023-2024 קטלוג חוטים וצמר סופרקיט | 44

Made with FlippingBook Learn more on our blog