סופרקיט - קטלוג חוטים וצמר 2023-2024

מפה לרקמה

838

קיטים וערכות מפות לרקמה | רקמה תך קצר >> ס״מ 80x60 ס״מ 80x120

85210 לבן

1014

85162 טבעי

908

64798 קרם

ס״מ 55 קוטר

64795 טבעי

ס״מ 90 קוטר

820

64530 לבן

ס״מ 55/55 גודל

1004

907

ס״מ 80x60

85231 טבעי

64794 טבעי

ס״מ 85x85

לבן

1755

ס״מ 85x85

64796 לבן

64797 לבן

ס״מ 90 קוטר

ס״מ 160x180

64488 לבן

ס״מ 55 קוטר

64528 לבן

41156 לבן

ס״מ 55/55 גודל

ס״מ 160x180

85164 טבעי

ס״מ 60/80

53 | 2023-2024 קטלוג חוטים וצמר סופרקיט

Made with FlippingBook Learn more on our blog