חוברת חוגים - טל שחר - תשפ"ב 2021-2022

סול סטודיו הבית המקצועי ללימודי נגינה , ט ל שח ר 1 6 ר ח ו ב נ ה ר ה י ר ד ן פ י י סב ו ק : ס ו ל סט ו ד י ו 0 5 0 - 8 2 8 7 2 7 7 : ל פ ר ט י ם נ ו ספ י ם , א ר י א ל

סביבת לימוד אינטראקטיבית, שיעורים פרטיים במסלול שנתי לכל הרמות )ילדים וילדות, נוער ומבוגרים(. סטודיו מקצועי מאובזר במיטב כלי הנגינה והציוד, חלל ליצירה ולהפקת שירים. סול סטודיו מעניק לכל תלמיד ותלמידה הכוונה והתאמה פרטנית, יחס חם והעצמה שנות נגינה 28 אישית. בהדרכתו של אריאל אור אביזוב, מוסיקאי-גיטריסט עם ותק של ויצירה ופעילות מוסיקלית משותפת עם מיטב האומנים בארץ: מאיר בנאי ז"ל, ארז לב ארי ועוד רבים וטובים.

לימודי גיטרה, תופים, הרכבים מוזיקליים, פיתוח קול, אולפן הקלטות, סדנאות מוזיקה.

תרגול מדיטציה בטל שחר 6 1 ב י ת משפחת א ר ב ל במשק

0 5 0 - 6 5 7 6 6 9 1 : ל פ ר ט י ם נ ו ספ י ם , ע ו ד ד ODED . ARBEL@GMA I L . COM : ד ו א " ל

מ ז ה א ל פ י ש נ י ם , במ ג ו ו ן מס ו ר ו ת ר ו ח נ י ו ת , י שב ו א נ ש י ם לשה י י ה פש ו טה ו נ ו כ חת ב ר ג ע ה ז ה . מד י ט צ י ה . המפ ג ש י ם י כ ל ל ו מד י ט צ י ו ת מס ו ג י ם ש ו נ י ם ) ר י כ ו ז , קשב פת ו ח , ה ל י כ ה ו ת נ ו עה ו ע ו ד ( , ה ז דמ נ ו ת לש י ת ו ף ו לשא ל ו ת , ו מד י פ עם ג ם ל י מ ו ד של בס י ס י הפ י ל ו ס ו פ י ה הב ו ד ה י סט י ת ו ע י ו ן ב קטע י ק ר י אה ש י ח ו ל ק ו . ה ד ג ש המר כ ז י י ה י ה ע ל התר ג ו ל ע צמ ו ו פח ו ת ע ל הה ג ו ת . הק ב ו צ ה פת ו חה למב ו ג ר י ם ו א י ן צ ו ר ך ב נ י ס י ו ן ק ו דם במד י ט צ י ה א ו ב י כ ו ל ו ת ג ו פ נ י ו ת כ לשה ן . נ ד רשת התכ ו ו נ ו ת ל ה ג עה ר צ י פה ל פ ג י ש ו ת . 2 2 : 0 0 - 2 0 : 3 0 י מ י רב י ע י מת י : ש" ח לח ו דש 2 0 0 : מח י ר ) במק ר ה של ק ו ש י כ ל כ ל י , נ י ת ן לשלם ל פ י ה ר צ ו ן ו ה י כ ו לת , מב ל י צ ו ר ך ל נ מק (

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online