חוברת חוגים - טל שחר - תשפ"ב 2021-2022

בית הספר לקרב מגע והגנה עצמית ב י ת ספ ר ד ו ר ו ן , ב י ת העם , ט ל שח ר

ל פ ר ט י ם נ ו ספ י ם ו ש י ע ו ר נ י ס י ו ן , 0 5 4 - 2 5 1 6 1 0 2 : י ו ס י שמ ו א ל י

.IKMF – ופועל בחסות האיגוד הבינלאומי לקרב מגע בישראל 1989- בי"ס "דורון" הוקם ב )חגורה שחורה(, הדירקטור של האיגוד. 5 מנהל ומדריך החוגים: יוסי שמואלי, מומחה

פיתוח היכולת והמיומנות האישית מסייע באופן משמעותי גם לחיזוק הביטחון העצמי, חיזוק יכולת התגובה, הקניית שליטה עצמית ועבודה על שיפור ופיתוח הקואורדינציה.

שיטת קרב המגע מסייעת בפיתוח שליטה בעזרת טכניקות שעוצבו ותוכננו להתמודדות במצבים מורכבים עם תקיפות אשר רלוונטיות ליום-יום.

גיל: כיתה ג'-י"ב 19:30-18:00 , מתי: ימי ראשון ש"ח לחודש 250 : מחיר עובדים בקבוצות לפי גיל ודרגה

גיל: גן חובה עד כיתה ב' 18:00-17:00 , מתי: ימי ראשון ש"ח לחודש 210 : מחיר

ל ו מד י ם מספטמבר ע ד י ו ל י כ ו ל ל .

הפועל מטה יהודה 2022-2021 כדורגל מ ג רש ה כ ד ו ר ג ל ט ל שח ר

ל פ ר ט י ם נ ו ספ י ם , ש י ע ו ר נ י ס י ו ן ו ה רשמה , 0 5 2 - 7 2 5 0 8 2 9 : , ע ו ז י 0 5 0 - 7 9 7 7 0 8 8 : אסף הכדורגל במטה יהודה קיים שנים רבות – קבוצות מכיתה א' עד י"ב ואף בוגרים. בענף הכדורגל במטה יהודה מקדמים מקצועיות, ערכים והנאה.

מנהל מקצועי: אדם פומרנץ, מאמנים: בן קדם ויעקב קים.

החוג כולל אימונים ומשחקי ידידות

מתי: קבוצות בחצאי מגרש( 2 )בכל שעה מתאמנות ימי ראשון ורביעי

- גן עד כיתות א', וכיתות ב'-ג' 18:00-17:00 - כיתות ד'-ה', וכיתות ו'-ח' 19:15-18:00

ש" ח לח ו דש 2 3 5 - מח י ר : פעמ י י ם בשב ו ע המח י ר כ ו ל ל צ י ו ד : ת י ק , כ ד ו ר ו ב י ג ו ד כ ד ו ר ג ל

החוג מתחיל באוקטובר

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online